2012 Eylül DUS Soruları

Temel Bilimler

Klinik Bilimler

Cevap Anahtarı

 

2012 Eylül DUS Anketleri

Anket 1: Bu sınavı değerlendiriniz

Anket 2: Branşları değerlendiriniz

Anket 3: ÖSYM'yi değerlendiriniz

Anasayfaya
geri dön
 

EYLÜL 2012 TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

1. Foramen jugulare’nin yapısına katılan kemikler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Os temporale – Os zygomaticum
B) Os occipitale – Os sphenoidale
C) Os sphenoidale – Os frontale
D) Os occipitale – Os temporale
E) Os sphenoidale – Os ethmoidale

Referans: DUSDATA Anatomi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 020 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 023 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi baş Boyun Anatomisi Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 006 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 014 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

2. Nervus hypoglossus tarafından inerve edilmeyen kas aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musculus styloglossus
B) Musculus hyoglossus
C) Musculus palatoglossus
D) Musculus chondroglossus
E) Musculus genioglossus

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 133 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 073 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi baş Boyun Anatomisi Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 070 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 146 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

3. Açık temporomandibüler eklem cerrahisi için tragus önünden yapılacak preauriküler insizyonda korunacak  olan arter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arteria maxillaris
B) Arteria temporalis superficialis
C) Arteria transversa faciei
D) Arteria facialis
E) Arteria alveolaris inferior

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 134 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 074 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi baş Boyun Anatomisi Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 064 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 175 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 146 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

4. Ductus nasolacrimalis, burun boşluğunda aşağıdakilerden hangisine açılır?
A) Infundibulum ethmoidale
B) Recessus sphenoethmoidalis
C) Meatus nasi medius
D) Meatus nasi superior
E) Meatus nasi inferior

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 216 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 217 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 117 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 116 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi baş Boyun Anatomisi Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 054 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 125 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 023 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 012 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

5. Aşağıdaki gangliyonlardan hangisi, foramen ovale’nin altında yerleşir?
A) Ganglion oticum
B) Ganglion ciliare
C) Ganglion superius
D) Ganglion geniculi
E) Ganglion pterygopalatinum

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 019 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 028 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 016 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 024 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 240 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi baş Boyun Anatomisi Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 078 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

6. Aşağıdaki kaslardan hangisinin motor siniri nervus trochlearis’tir?
A) Musculus levator palpebrae superioris
B) Musculus obliquus superior
C) Musculus obliquus inferior
D) Musculus rectus inferior
E) Musculus rectus lateralis

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 198 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 212 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 108 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 115 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi baş Boyun Anatomisi Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 079 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 244 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 020 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

7. Burun solunum mukozasında aşağıdakilerden hangisi  bulunmaz?
A) Silyalı hücreler
B) Goblet hücreleri
C) Bowman bezleri
D) Kapillerler
E) Serö-müköz bezler

Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 043 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 167 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 124 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 125 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 197 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

8.
I .Gingiva
II .Diş
III .Sert damak
IV .Burunda koku bölgesi

Yukarıdaki yapılardan hangileri keratinize çok  katlı yassı epitelle örtülüdür?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 034 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 243 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 067 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

9. Aşağıdaki yapılardan hangisi hiyalin kıkırdak içerir?
A) İntervertebral disk
B) Dış kulak yolu
C) Kulak kepçesi
D) Epiglottis
E) Trakea

Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 042 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 034 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 081 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

10. Birinci farengeal arktan gelişen ve mandibulanın oluşumuna da  katılan kıkırdak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meckel
B) Aritenoit
C) Krikoit
D) Tiroit
E) Kuneiform

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 004 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 007 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Histoloji ve Embriyoloji Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 072 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 009 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

11. Aşağıdakilerden hangisi, düz kasın yapısında bulunmaz?
A) Aktin
B) Miyozin
C) Troponin
D) Kalmodulin
E) Yoğun cisimler

Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 154 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 016 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 047 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 203 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

12. Aşağıdaki damarlardan hangisinin dilatasyonu ile toplam periferik akım direnci en fazla azalır?
A) Arterler
B) Venler
C) Venüller
D) Arteriyoller
E) Kapillerler

Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 193 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 050 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 223 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

13. Fonksiyonel rezidüel kapasiteyi aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
A) Normal ekspirasyonun sonunda akciğerlerde kalan hava miktarı
B) Zorlu ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava miktarı
C) Normal inspirasyondan sonra akciğerlerde bulunan hava miktarı
D) Derin inspirasyondan sonra akciğerlerde bulunan hava miktarı
E) Normal soluk hacminden ölü boşluk havasının çıkarılmasıyla bulunan hava miktarı

Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 142 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 045 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 190 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

14. Duyusal uyarılar beyin korteksinin aşağıdaki tabakalarından hangisinde sonlanır?
A) I. tabaka
B) II. tabaka
C) III. tabaka
D) IV. tabaka
E) V. tabaka


15. Eritrositlerde, oksijeni bağlayarak taşınmasında görev alan molekül aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankrin
B) Spektrin
C) Aglütinojen
D) 2,3 - difosfogliserat
E) Hemoglobin

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 038 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - Dr. Ercan ÖZTÜRK) Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 092 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 061 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 136 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

16. Aşağıdakilerden hangisi, pankreastan insülin hormonunun salgılanmasında artışa neden olmaz?
A) Açlık
B) Gastrik inhibitör peptid
C) Parasempatik aktivite
D) Plazma aminoasit düzeyi artışı
E) Büyüme hormonu

Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 095 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 300 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - Dr. Ercan ÖZTÜRK) Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 228 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - Dr. Ercan ÖZTÜRK) Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 233 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 139 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 307 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

17. Proteinlerin sentez sonrası modifikasyonlarının gerçekleştiği organeller aşağıdakilerin hangisinde birlikte  verilmiştir?
A) Golgi - Hücre zarı
B) Çekirdek - Lizozom
C) Endoplazmik retikulum - Golgi
D) Golgi - Mitokondri
E) Mitokondri - Lizozom

Referans: DUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - Dr. Ercan ÖZTÜRK) Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 008 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - Dr. Ercan ÖZTÜRK) Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 012 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 007 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 010 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 007 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 009 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

18. Hiyalüronik asitin yapısında tekrarlayan disakkaritler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) N-Asetilglukozamin - Galaktoz
B) N-Asetilglukozamin - Glukuronik asit
C) N-Asetilgalaktozamin - Galaktoz
D) N-Asetilgalaktozamin - Liduronik asit
E) N-Asetilglukozamin - Liduronik asit

Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 049 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - Dr. Ercan ÖZTÜRK) Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 072 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Protetik Diş Tedavisi Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 027 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

19. Eksikliği amfizeme neden olan ve nötrofil elastazını inhibe eden protein aşağıdakilerden hangisidir?
A) α1- antitripsin
B) Albümin
C) Seruloplazmin
D) Kollajen
E) Tripsinojen

Referans: DUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - Dr. Ercan ÖZTÜRK) Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 120 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - Dr. Ercan ÖZTÜRK) Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 122 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 078 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 068 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

20. Aşağıdaki sentezlerden hangisi karaciğerde gerçekleşmez?
A) Üre sentezi
B) Keton cisimlerinin sentezi
C) Glikojen sentezi
D) Glukagon sentezi
E) Kolesterol sentezi

Referans: DUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - Dr. Ercan ÖZTÜRK) Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 226 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 137 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

21. Demiri  bağlayarak antimikrobiyal etki yapan ve tükürükte de  bulunan protein aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ferritin
B) Transferrin
C) Laktoferrin
D) Ferroportin
E) Hemosiderin

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 090 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 078 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 201 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 074 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - Dr. Ercan ÖZTÜRK) Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 121 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - Dr. Ercan ÖZTÜRK) Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 122 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 079 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

22. Kalsitonin hormonunun biyokimyasal yapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Aminoasit türevi
B) Protein
C) Kolesterol türevi
D) Yağ asidi türevi
E) Eikosanoit

Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 131 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - Dr. Ercan ÖZTÜRK) Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 216 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 288 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

23. Basınçlı buharla sterilizasyon işleminin standart uygulaması  (121°C’de 15 dak.)  aşağıdaki patojenlerden hangisinde diğerlerine göre daha az güvenlidir?
A) Bakteri sporları
B) Cryptosporidium türleri
C) Mycobacterium türleri
D) Zarfsız viruslar
E) Prionlar

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 122 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 059 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 006 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 034 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 003 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 004 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

24. Sağlıklı doğan bir bebeğin kordon kanındaki immünoglobulinler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anneye ait IgG
B) Anneye ait IgM
C) Bebeğe ait IgM
D) Bebeğe ait IgG
E) Anneye ait IgA

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 301 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 301 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 299 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 183 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

25. İnsanda hastalık yapan en küçük virus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Togavirus
B) Calicivirus
C) Flavivirus
D) Parvovirus
E) Retrovirus

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 223 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 125 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 177 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 202 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

26. Eritrosit içindeki periferik yerleşimi ve halka şekli nedeniyle Plasmodium falciparum ile karıştırılan etken  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Leishmania
B) Isospora
C) Babesia
D) Trypanosoma
E) Toxoplasma

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 146 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 082 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 149 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 335 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 364 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

27. Az pişmiş deniz ürünleri tükettikten bir gün sonra karın krampları, kusma ve sulu ishal başlayan bir hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enterohemorajik E. coli
B) Clostridium botulinum
C) Salmonella türleri
D) Vibrio parahaemolyticus
E) Campylobacter jejuni

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 095 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 056 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 102 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 079 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 157 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 158 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 159 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

28. Aşağıdakilerden hangisi sistemik hastalık oluşturan dimorfik mantarlardan biri değildir?
A) Blastomyces dermatitidis
B) Histoplasma capsulatum
C) Coccidioides immitis
D) Paracoccidioides brasiliensis
E) Rhizopus oryzae

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 167 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 171 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 099 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 274 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 275 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

29. Bakteriyal enfeksiyona bağlı apse odaklarında görülebilen nekroz tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazeifikasyon nekrozu
B) Likefaksiyon nekrozu
C) Yağ nekrozu
D) Koagülasyon nekrozu
E) Fibrinoid nekroz

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 007 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 004 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 014 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 045 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 137 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

30. Akut inflamasyonda lökositlerin endotele sıkı yapışmasında, lökosit yüzeyindeki hangi adezyon molekülü rol oynar?
A) İntegrin
B) P-selektin
C) Proteoglikan
D) Sialyl - Lewis X
E) Fibronektin

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 028 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 012 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 036 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 048 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 047 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Eylül 2012 Dönemi 2. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 016 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 275 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 272 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 031 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 317 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 128 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

31. Kanserleşme riski en fazla olan prekanseröz lezyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalın lökoplazi
B) Granüler lökoplazi
C) İnce lökoplazi
D) Proliferatif verrüköz lökoplazi
E) Liken planus

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 178 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 065 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Patoloji Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 099 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 216 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

32. On sekiz yaşında erkek hastada mandibula korpusunda uniloküler, iyi sınırlı, ekspansiyon yapmayan 3 cm çaplı, radyolusent ve asemptomatik lezyon saptanmıştır. Biyopsi örneğinin  incelenmesi sonucunda içinde seröhemorajik sıvı olan ve epiteli bulunmayan kistik bir kavite görülmüştür.

Bu tablo için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basit kemik kisti
B) Dentigeröz kist
C) Stafne kemik kisti
D) Anevrizmal kemik kisti
E) Glandüler odontojenik kist

Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 055 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 151 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 053 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Patoloji Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 046 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

33. Ventriküler aritminin kontrol altına alınmasında da kullanılan lokal anestezik madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mepivakain
B) Lidokain
C) Artikain
D) Prokain
E) Bupivakain

Referans: Eylül 2012 Dönemi 1. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 018 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 132 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Eylül 2012 Dönemi 2. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 018 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

34. Asetaminofen ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kanama zamanını uzatır.
B) Periferde siklooksijenaz enzimini güçlü biçimde inhibe ederek etki gösterir.
C) Gastrointestinal sistemde sıklıkla kanamaya yol açar.
D) Çocuklarda kullanılması önerilmez.
E) Yüksek dozlarda hepatotoksik etki yapar.

Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 164 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Eylül 2012 Dönemi 2. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 018 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

35. Oral uygulamada, aşağıdaki farmasötik şekillerden hangisi en hızlı emilir?
A) Draje
B) Kapsül
C) Çözelti
D) Süspansiyon
E) Tablet

Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 026 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

36. GABA reseptörünü doğrudan etkilemeyen antiepileptik ilaç  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzodiazepin
B) Fenobarbital
C) Topiramat
D) Gabapentin
E) Klonazepam


37. İntron bölgelerinin çıkartılmasında işlev gören RNA molekülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) mRNA
B) tRNA
C) rRNA
D) siRNA
E) snRNA

Referans: DUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - Dr. Ercan ÖZTÜRK) Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 261 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - Dr. Ercan ÖZTÜRK) Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 276 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 157 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 102 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

38. Kargo proteinlerin veziküller içinde taşınmasını gerçekleştiren organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peroksizom
B) Mitokondri
C) Golgi
D) Lizozom
E) Ribozom


39. Hatalı aminoasitin protein sentezine katıldığı mutasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anlamsız
B) Yanlış anlamlı
C) Delesyon
D) İnsersiyon
E) Çerçeve kayması

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 033 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 102 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 161 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - Dr. Ercan ÖZTÜRK) Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 266 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya (Dr. Okhan AKIN - Dr. Ercan ÖZTÜRK) Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 278 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

40. Hücre iskeleti elemanlarından ara  filamentlerin rol oynadığı hücre - hücre bağlantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Desmozom
B) Hemidesmozom
C) Sıkı bağlantı
D) Fokal adezyon
E) Adherans bağlantı