2013 Nisan DUS Soruları

Temel Bilimler

Klinik Bilimler

Cevap Anahtarı

 

2013 Nisan DUS Anketleri

Anket 1: Bu sınavı değerlendiriniz

Anket 2: Branşları değerlendiriniz

Anket 3: ÖSYM'yi değerlendiriniz

Anasayfaya
geri dön
 

NİSAN 2013 TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

1.Fossa cranii media’ya açılan foramen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Foramen magnum
B) Foramen jugulare
C) Foramen ovale
D) Foramen caecum
E) Foramen palatinum majus

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 015 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 018 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 013 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 016 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Anatomi Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 001 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 035 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 036 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 076 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

2.Aşağıdaki venlerden hangisi, vena jugularis interna’ya direne olmaz?
A) Vena lingualis
B) Vena thyroidea superior
C) Vena thyroidea media
D) Vena facialis
E) Vena thoracica interna

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 076 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 068 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Anatomi Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 011 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 196 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

3.Diş hekimine, dilinin altındaki lezyonu göstermek isteyen bir hasta, dilini geri çekip kaldırarak aşağıdaki kaslardan hangisini çalıştırır?
A) Musculus styloglossus
B) Musculus palatoglossus
C) Musculus hyoglossus
D) Musculus genioglossus
E) Musculus geniohyoideus

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 081 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 130 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 131 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

4.Aşağıdaki sinirlerden hangisi, fissura orbitalis inferior’dan geçer?
A) Nervus opticus
B) Nervus zygomaticus
C) Nervus lacrimalis
D) Nervus frontalis
E) Nervus nasociliaris

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 013 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 027 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 011 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 005 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 032 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

5.İç kulakta, scala vestibuli ile scala tympani arasındaki perilimfa geçişini aşağıdaki yapılardan hangisi sağlar?
A) Modiolus
B) Ductus reuniens
C) Ductus cochlearis
D) Helicotrema
E) Aqueductus vestibuli

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 128 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 022 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 351 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

6.Nucleus motorius nervi trigemini aşağıdakilerin hangisinde bulunur?
A) Medulla oblongata
B) Pons
C) Serebellum
D) Mezensephalon
E) Medulla spinalis

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 100 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 090 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 091 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 207 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 209 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

7.Dişin aşağıdaki bölümlerinden hangisi, gelişim sürecinde stomadeum (ilkel ağız boşluğu) epitelinden köken alır?
A) Mine
B) Dentin
C) Sement
D) Pulpa
E) Periodontium

Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 363 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

8.Kemik dokusunda, kemiğin rezorpsiyonundan sorumlu olan hücreler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mezenkimal hücreler
B) Osteoprogenitör hücreler
C) Osteoblastlar
D) Osteoklastlar
E) Osteositler

Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 044 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 030 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 035 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

9.İntrauterin dönemde, kan yapımına başlayan ilk organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lenf düğümü
B) Karaciğer
C) Dalak
D) Kemik iliği
E) Yolk kesesi

Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 199 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 073 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 051 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

10.Aşağıdakilerden hangisi, düzensiz sıkı bağ dokusu yapısındadır?
A) Lamina propria
B) Tendonlar
C) Derinin dermisi
D) Ligamentler
E) Seroza

Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 047 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 040 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

11.Aşağıdakilerden hangisi, dolaşım sisteminde genel olarak vazodilatör etkiye sahiptir?
A) Norepinefrin
B) Endotelin
C) Anjiyotensin II
D) Vazopressin
E) Bradikinin

Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 194 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 069 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 023 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

12.Aşağıdaki duyu tiplerinden hangisi, merkezî sinir sistemine en kısa sürede iletilir?
A) Propriyosepsiyon
B) Dokunma
C) Ağrı
D) Basınç
E) Soğuk

Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 059 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 037 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

13.Aşağıdakilerden hangisi, vazopressin sekresyonunda artışa yol açmaz?
A) Plazma ozmolaritesinin artması
B) Ekstraselüler sıvı hacminin artması
C) Egzersiz
D) Anjiyotensin II
E) Ağrı

Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 295 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 296 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

14.İskelet kasını uyaran bir sinir hücresinden nörotransmitter salgılanmasında anahtar rol oynayan iyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Na+
B) K+
C) Ca++
D) Mg++
E) Cl

Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 151 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 050 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 046 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

15.Böbrekte bir maddenin tübüler geri emilim maksimumunun azalması, aşağıdakilerden hangisine yol açar?
A) Filtrasyon yükünün artmasına
B) Atılma eşiğinin düşmesine
C) Geri emilim miktarının artmasına
D) Filtrasyon yükünün azalmasına
E) Atılma eşiğinin yükselmesine


16.Bir duyu reseptöründe, uyaran şiddetinin artması sonucunda aksiyon potansiyelinde meydana gelen değişiklikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Aksiyon potansiyelinin genliği artar.
B) Aksiyon potansiyelinin frekansı azalır.
C) Aksiyon potansiyelinin frekansı artar.
D) Aksiyon potansiyelinin genliği azalır.
E) Tek bir aksiyon potansiyelinin oluşma süresi kısalır.

Referans: DUSDATA Fizyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 055 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 036 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 036 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 037 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

17.Aşağıdakilerden hangisi, insülinin metabolik etkilerinden biri değildir?
A) Protein sentezini azaltmak
B) Glikojen sentezini artırmak
C) Glikoz taşıyıcılarının sayısını artırmak
D) Triaçilgliserol yıkımını azaltmak
E) Glukoneogenezi azaltmak

Referans: DUSDATA Biyokimya Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 197 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 198 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 138 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 139 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 155 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 148 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 156 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 157 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

18.Doğal yağ asitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Doymuş veya doymamış olabilirler.
B) Palmitik asit 16 karbon atomuna sahiptir.
C) Oleik asit esansiyel yağ asitlerinden biridir.
D) Çift bağ sayısı arttıkça erime noktaları düşer.
E) Karbon sayıları arttıkça erime noktaları yükselir.

Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 091 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 092 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 126 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

19.Aşağıdakilerden hangisi, yan zincirinde hidroksil grubu içeren aminoasitlerden biridir?
A) Metionin
B) Tirozin
C) Alanin
D) Glisin
E) Sistein

Referans: DUSDATA Biyokimya Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 073 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 057 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 063 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

20.I. Yüksek çözünürlüğe sahip bir proteindir.
II. Yapısındaki peptid zincirleri desmozinlerle bağlanır.
III. Karbonhidrat birimleri içermez.

Elastin ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 061 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 058 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 074 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 077 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 070 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 085 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 028 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 065 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

21.ATP’yi donör olarak kullanıp fosfat transferini katalizleyen enzimlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinazlar
B) Oksijenazlar
C) Dehidrogenazlar
D) Oksidazlar
E) Liyazlar

Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 082 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 102 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 103 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

22.Aşağıdakilerden hangisi, glukoneogenez için kaynak oluşturmaz?
A) Alanin
B) Gliserol
C) ?-ketoglutarat
D) Laktat
E) Asetil KoA

Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 039 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 040 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 049 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 045 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 056 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 057 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 074 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

23.Cerrahi bir operasyondan sonra yara enfeksiyonu gelişen bir hastanın yara yerinden alınan örnekten yapılan gram boyama ve kültürde; gram pozitif, sporsuz, hareketsiz ve katalaz pozitif kok üremiştir.

Bu bakteri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Streptokok
B) Listeria
C) Enterokok
D) Pseudomonas
E) Stafilokok

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 059 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 036 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 076 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 078 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

24.Fasciola hepatica’nın insana bulaşan enfektif formu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yumurta
B) Sporokist
C) Metaserkarya
D) Serkarya
E) Redia

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 150 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 151 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 090 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 273 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 275 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

25.Pozitif germ tüp ve klamidospor oluşturan mantar türleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Candida albicans – Candida dubliniensis
B) Candida tropicalis – Candida krusei
C) Cryptococcus neoformans – Candida parapsilosis
D) Aspergillus terreus – Candida krusei
E) Histoplasma capsulatum – Cryptococcus neoformans

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 177 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 176 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 103 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 104 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 214 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 222 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 228 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 241 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

26.Bakteri hücre duvarındaki peptidoglikan tabakanın yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) N-asetil muramik asit
B) N-asetil glukozamin
C) Tetrapeptid
D) Teikoik asit
E) Pentaglisin

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 007 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 006 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 006 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 007 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 019 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 020 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

27.Aşağıdaki bakterilerden hangisinin hücre yapısında sterol bulunur?
A) Bacillus cereus
B) Ureaplasma urealyticum
C) Mycobacterium tuberculosis
D) Coxiella burnetii
E) Rickettsia conorii

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 005 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 005 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 027 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

28.Herpes simpleks virus tip 1’in neden olduğu rekürren enfeksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gingivostomatitis
B) Faringotonsillit
C) Neonatal enfeksiyon
D) Uçuk
E) Keratokonjunktivit

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 206 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 118 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 162 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 175 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 129 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 061 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Oral Patoloji Spot Bilgiler (Ek) 1.Fasikül Sayfa: 002 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

29.Aşağıdakilerden hangisi, hem odontojenik epitel hem de ektomezenkimin bulunduğu odontojenik tümördür?
A) Sementoblastom
B) Ameloblastom
C) Kalsifiye epitelyal odontojenik tümör
D) Odontojenik mikzom
E) Ameloblastik fibrom

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 241 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 242 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 055 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Patoloji Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 056 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

30.Opsonin olan immünoglobulin ve reseptör olarak fagositozun gerçekleşmesinde rol oynayan alt yapı aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) IgG – Fc parçası
B) IgG – Fab parçası
C) IgA – Fab parçası
D) IgA – Fc parçası
E) IgM – Fc parçası

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 029 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 013 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 139 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 034 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 187 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 318 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

31.Streptococcus pyogenes enfeksiyonundan sonra bakteriyel proteinlere karşı oluşan antikorların kalp kasına hasar vermesi ile karakterize otoimmün hastalık, aşağıdaki mekanizmalardan hangisiyle ilişkilidir?
A) Anerji
B) Santral tolerans
C) Moleküler benzerlik
D) Supresyon kaybı
E) Epitop yayılması

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 039 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 040 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 016 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 140 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

32.Lenfoma nedeniyle kemoterapi gören bir hastanın sert damağında nekrotik ülserler izleniyor. Alınan biyopside yaygın nekrozun yanı sıra anjiyoinvaziv, septasız kalın mantar hifleri saptanıyor.

Bu hastanın tanısında öncelikle aşağıdaki etkenlerden hangisi düşünülmelidir?
A) Kandida
B) Aspergillus
C) Kriptokok
D) Mukor
E) Histoplazma

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 179 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 105 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

33.Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi, öncelikli olarak bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki gösterir?
A) Mezlosilin
B) Netilmisin
C) Doksisiklin
D) Klindamisin
E) Telitromisin

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 048 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 161 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

34.Aşağıdaki beta adrenerjik reseptör blokörü ilaçlardan hangisi, intrensek sempatomimetik etkinlik gösterir?
A) Atenolol
B) Pindolol
C) Propranolol
D) Karvedilol
E) Nadolol

Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 038 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 080 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

35.Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin kullanımı sırasında psödomembranöz enterokolit gelişmesi beklenmez?
A) Klindamisin
B) Piperasilin
C) Amikasin
D) Ampisilin
E) Mezlosilin

Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 165 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 169 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

36.Aşağıdaki anestezik maddelerden hangisi, disosiyatif anesteziye neden olur?
A) Propofol
B) Etomidat
C) Fentanil
D) Ketamin
E) Midazolam

Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 111 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

37.Metillenebilme özelliğinden dolayı genlerin fonksiyonlarının düzenlenmesi ve epigenetik değişikliklerde rol oynayan nükleotid, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adenin
B) Guanin
C) Sitozin
D) Timin
E) Urasil


38.Ribozom alt ünitelerinin yapılandırılması, hücrenin aşağıdaki kısımlarından hangisinde gerçekleşir?
A) Nükleolus
B) Granüllü endoplazmik retikulum
C) Sitoplazma
D) Granülsüz endoplazmik retikulum
E) Golgi cisimciği


39.Down sendromlu bir kız çocuğunun karyotipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 45, XX, -22
B) 46, XX/47,XX, +15
C) 47, XX, +13
D) 47, XX, +18
E) 47, XX, +21

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 041 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 027 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 109 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

40.Aşağıdakilerden hangisi, protein sentezi sonrasında gerçekleşen modifikasyonlardan biri değildir?
A) Hidroksilasyon
B) Palmitolasyon
C) Fosforilasyon
D) Poliadenilasyon
E) Glikozilasyon

Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 164 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 165 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 103 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 234 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 235 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 227 Ders notundaki sayfa için tıklayınız