2013 Nisan DUS Soruları

Temel Bilimler

Klinik Bilimler

Cevap Anahtarı

 

2013 Nisan DUS Anketleri

Anket 1: Bu sınavı değerlendiriniz

Anket 2: Branşları değerlendiriniz

Anket 3: ÖSYM'yi değerlendiriniz

Anasayfaya
geri dön
 

NİSAN 2013 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

41.Tamamlanmış diş preparasyonunda hekim tarafından kasten veya kazayla bırakılan çürük tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aktif çürük
B) Gizli çürük
C) Kök yüzey çürüğü
D) Sekonder çürük
E) Rezidüel çürük

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 119 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 064 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 066 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 200 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

42.Dentin çürüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çürük; dentinde ağrı, hassasiyet, demineralizasyon ve remineralizasyon gibi farklı tepkiler oluşturabilir.
B) Çürüğün dentinde ilerlemesi mineye göre çok yavaştır.
C) Mine-dentin sınırı, çürük ataklarına karşı en az dirence sahiptir.
D) Dentin, asitlerin ve çeşitli minerallerin geçişine izin veren kanallar içerir.
E) Çapraz kesitlerde dentin çürüğü, mine-dentin sınırına doğru genişleyen, apeksi pulpaya bakan "V" şeklindedir.

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 114 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 062 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

43.Aşağıdakilerin hangisinde, mine çürüğünün tabakaları, en derin tabakadan başlayarak doğru olarak sıralanmıştır?
A) Yüzeyel tabaka – Karanlık tabaka – Lezyon gövdesi – Saydam tabaka
B) Saydam tabaka – Lezyon gövdesi – Yüzeyel tabaka – Karanlık tabaka
C) Yüzeyel tabaka – Lezyon gövdesi – Karanlık tabaka – Saydam tabaka
D) Saydam tabaka – Karanlık tabaka – Lezyon gövdesi – Yüzeyel tabaka
E) Karanlık tabaka – Saydam tabaka – Lezyon gövdesi – Yüzeyel tabaka

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 111 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 112 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 061 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 062 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Restoratif Diş Tedavisi Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 004 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 200 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

44.Dentin dokusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sementten daha az mineralizedir.
B) Ağırlıkça yaklaşık % 75’i inorganiktir.
C) Ağırlıkça yaklaşık % 20’si organiktir.
D) Mineden daha az mineralizedir.
E) Mineral içeriği yaşla birlikte artar.

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 009 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 008 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

45.Dentinde birim alana düşen tübül sayısı ve çapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mine-dentin sınırına doğru sayıları azalır, çapları artar.
B) Mine-dentin sınırına doğru sayıları artar, çapları azalır.
C) Pulpaya yaklaştıkça sayıları artar, çapları artar.
D) Pulpaya yaklaştıkça sayıları artar, çapları azalır.
E) Pulpaya yaklaştıkça sayıları azalır, çapları artar.

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 011 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 009 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 002 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Restoratif Diş Tedavisi Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 002 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 007 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 037 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 038 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 007 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

46.Mine geçirgenliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mine matürasyonu ile artar.
B) Su, geçirgenlikte önemli rol oynar.
C) Kristaller arası boşluklar geçirgenlik için önemlidir.
D) Mine lamelleri geçirgenlikte önemli yollardır.
E) Yaşla azalır.

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 004 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 051 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 012 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Restoratif Diş Tedavisi Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 001 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 197 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Nisan 2013 Dönemi 2. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 018 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

47.I.      Subtransparan dentin
II.     Transparan dentin
III.    Turbid dentin
IV.   Enfekte dentin

Yukarıdaki çürük dentin tabakalarının hangilerinde bakteri bulunur?
A) Yalnız IV
B) III ve IV
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 114 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 062 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 065 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 071 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Restoratif Diş Tedavisi Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 006 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

48.Atravmatik restoratif tedavi uygulamalarında aşağıdaki dental materyallerden hangisi kullanılır?
A) Non-gama 2 amalgam
B) Nano-hibrid kompozit
C) Akışkan kompozit
D) Geleneksel cam iyonomer
E) Kompomer

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 181 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 097 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 100 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 204 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 268 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 138 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

49.Aşağıdakilerden hangisi, indirekt kompozit ve seramik restorasyonlardaki tamir işleminde kullanılmaz?
A) Mekanik pürüzlendirme
B) Alüminyum oksit kumlama
C) Hidroklorik asit
D) Silanlar
E) Hidroflorik asit

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 331 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 150 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 188 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 198 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Restoratif Diş Tedavisi Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 018 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Restoratif Diş Tedavisi Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 019 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

50.Aşağıdakilerden hangisi, amalgam restorasyonların avantajlarından biri değildir?
A) Oligodinamik etkiye sahip olması
B) Yüksek basınca dayanıklı olması
C) Kompozit restorasyonlardan daha ucuz olması
D) Uzun dönem klinik araştırma sonuçlarının başarılı olması
E) Kavite preparasyonunun daha kolay olması

Referans: Oral Patoloji Spot Bilgiler (Ek) 1.Fasikül Sayfa: 001 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 275 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 183 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Restoratif Diş Tedavisi Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 012 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

51.

Kennedy sınıflamasına göre, yukarıdaki şekilde gösterilen vakayı aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
A) Sınıf 1 modifikasyon 1
B) Sınıf 1 modifikasyon 3
C) Sınıf 3 modifikasyon 1
D) Sınıf 4 modifikasyon 1
E) Sınıf 4 modifikasyon 2

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 245 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 246 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 247 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 099 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 100 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

52.Alt  çene hareketli bölümlü protez planlamasında, lingual barın ana bağlayıcı olarak kullanılabilmesi için gingival marjinden en az kaç mm uzakta olması gerekir?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 265 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Soru Kitabı (2.Baskı) 1.Fasikül Sayfa: 108 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 111 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Soru Kitabı (2.Baskı) 1.Fasikül Sayfa: 108 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Soru Kitabı (2.Baskı) 1.Fasikül Sayfa: 107 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Soru Kitabı (2.Baskı) 1.Fasikül Sayfa: 108 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

53.Aşağıdakilerden hangisi, modiolus’u oluşturan kaslardan biri değildir?
A) Musculus buccinator
B) Musculus zygomaticus
C) Musculus orbicularis oris
D) Musculus risorius
E) Musculus temporalis

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 493 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 198 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Soru Kitabı (2.Baskı) 1.Fasikül Sayfa: 088 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

54.Aşağıdakilerden hangisi, sabit protez desteği için kullanılan minimum kuron/kök oranıdır?
A) 1/1
B) 1/2
C) 1/3
D) 1/4
E) 1/5

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 020 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 061 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Soru Kitabı (2.Baskı) 1.Fasikül Sayfa: 097 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

55.Aşağıdakilerden hangisi, metal-seramik kuron kontrendikasyonlarından biri değildir?
A) Geniş pulpa odasına sahip genç bireyler
B) Sağlam bukkal duvarlara sahip dişler
C) Tedavi edilmemiş periodontal hastalıklar
D) Estetik beklentisi yüksek olan hastalar
E) Aktif çürüğe sahip bireyler

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 195 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

56.Üst sağ kanin eksikliğinde aşağıdaki oklüzyon tiplerinden hangisi kullanılmalıdır?
A) Kanin koruyuculu oklüzyon
B) Grup fonksiyonlu oklüzyon
C) Bilateral dengeli oklüzyon
D) Disoklüzyon
E) Sentrik oklüzyon

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 072 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 027 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Soru Kitabı (2.Baskı) 1.Fasikül Sayfa: 195 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

57.Aşağıdakilerden hangisi, restorasyonların daimî simantasyonunda düşük pH’sine (pH: 4,8) rağmen pulpa için daha az iritandır?
A) Çinko fosfat siman
B) Rezin siman
C) Hibrit iyonomer siman
D) Çinko oksit ojenol siman
E) Polikarboksilat siman

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 075 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 179 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Protetik Diş Tedavisi Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 026 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

58.Aşağıdakilerden hangisi, geçici sabit restorasyon yapımında kullanılmaz?
A) Polimetilmetakrilat
B) Polietilmetakrilat
C) Poliviniletilmetakrilat
D) Polivinil siloksan
E) Bis-akril kompozit

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 050 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 127 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

59.Aşağıdakilerden hangisi, nikel-krom alaşımlarının dezavantajlarından biri değildir?
A) Aşırı oksitlenme
B) Bitirme ve cilalama işlemlerinin zor olması
C) Yüksek elastik modülüne sahip olması
D) Sorgulanabilir biyolojik uyumluluk
E) Alerjik reaksiyon

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 308 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 309 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 160 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 161 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

60.Alt çenenin öne hareketi sırasında, alt anterior dişlerin kesici kenarlarının, üst anterior dişlerin lingual yüzeyleri boyunca öne ve aşağı hareket etmesine ne ad verilir?
A) Anterior rehberlik
B) Molar disoklüzyon
C) Kondiler rehberlik
D) Protrüziv kondil yolu eğimi
E) Protrüzyon

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 545 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 546 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

61.Aşağıdakilerden hangisi, piezocerrahinin avantajlarından biri değildir?
A) Mineralize dokularda selektif çalışabilme
B) Cerrahide maksimum görüş sağlama
C) Kemik kesilerini klasik testere sistemlerinden daha hızlı tamamlama
D) Başlığa verilen kuvvet azaltılarak keside maksimum kontrol sağlama
E) Kemik dokularında hızlı iyileşme

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 015 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 016 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

62.Özellikle papiller diş etinde görülen, gebelik tümörü olarak da bilinen patoloji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epulis fissuratum
B) Epstein incisi
C) Gingival fibromatozis
D) Epidermolizis bülloza
E) Granuloma gravidarum

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 179 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Oral Patoloji Spot Bilgiler (Ek) 1.Fasikül Sayfa: 006 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 256 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Patoloji Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 119 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 071 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

63.Multipl odontojenik keratokist tanısı konmuş olan bir hastada, aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A) Gorlin sendromu
B) Albright sendromu
C) Behçet sendromu
D) Down sendromu
E) Gardner sendromu

Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 152 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 239 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 050 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 204 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Patoloji Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 036 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 282 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

64.Üst 3. büyük azı dişi çekiminde uygulanan anesteziyle aşağıdaki sinirlerden hangisinin blokajı sağlanır?
A) Nervus alveolaris inferior
B) Nervus alveolaris superior medius
C) Nervus alveolaris superior posterior
D) Nervus infraorbitalis
E) Nervus nasopalatinus

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 202 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 522 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 144 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

65.Kliniğe, fossa kanina apsesi bulgularıyla başvuran bir hastanın göz kapağında belirgin ödem saptanıyor. Fizik muayenede proptozis, sabit dilate pupil ve göz hareketlerinde sınırlılık belirleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sialometaplazi
B) Nekrotizan fasiitis
C) Bell paralizi
D) Kavernöz sinüs trombozu
E) Hemipleji

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 404 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 107 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

66.Akut redüksiyonsuz anterior disk deplasmanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hastada fonksiyon sırasında ağrı vardır.
B) Resiprokal klik vardır.
C) Tek taraflı ise çene açılış esnasında etkilenen tarafa doğru kayar.
D) Çene hareketlerinde kısıtlanma vardır.
E) Kapalı kilitlenme olarak da adlandırılır

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 445 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 476 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 123 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 130 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

67.Miyokart enfarktüsü öyküsü olan bir hastada, oral cerrahi uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Oral cerrahi, enfarktüsten en az 6 ay sonra uygulanmalıdır.
B) Oral cerrahi uygulamasından 1 saat önce profilaktik oral 2 gr amoksisilin verilmelidir.
C) Hastanın kullandığı asetilsalisilik asit en az 48 saat önce kontrollü olarak kestirilmelidir.
D) Operasyon sırasında göğüs ağrısı olması durumunda müdahale derhal sonlandırılmalıdır.
E) Operasyon sırasında göğüs ağrısı olması durumunda hastaya oksijen verilmelidir.

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 233 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 172 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 087 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 088 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 262 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 543 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 546 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

68.Lokal anestezi enjeksiyonu sonrası oluşan trismusun tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?
A) Lokal ısı uygulaması
B) Antiinflamatuvarlar
C) Kas gevşeticiler
D) Fizik tedavi
E) Dekonjestanlar

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 534 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 535 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

69.Kist epitelinin ağız epiteli ile birleştirilmesiyle kist boşluğunun ağzın bir yan boşluğu hâline getirilerek kistin küçülmesinin sağlanmasına ne ad verilir?
A) Marsupiyalizasyon
B) Koterizasyon
C) Küretaj
D) Enükleasyon
E) Rezeksiyon

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 490 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 138 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

70.Aşağıdaki alt çene kırıklarının hangisinde, açık redüksiyon ve rijit fiksasyon tercih edilmez?
A) Madde kaybı olan açık parçalı kırıklarda
B) Orta yüz kırıkları ile birlikte olan alt çene kırıklarında
C) İntermaksiller fiksasyonun kontrendike olduğu durumlarda
D) Deplase olmamış kondil kırıklarında
E) Mandibulanın posteriora deplase olduğu kondil kırıklarında

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 229 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 244 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 245 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 235 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 062 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 065 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

71.Aşağıdakilerden hangisi, hastanın sistemik kullandığı ilaçlara bağlı olarak ağızda görülmez?
A) Herpanjina
B) Yaygın gingival hiperplaziler
C) Ülserasyonlar
D) Kserostomi
E) Likenoid reaksiyonlar

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 231 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 135 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 130 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

72.Dilin özellikle 1/3 arka dorsalinde, orta hatta sıklıkla nodüler kırmızı veya pembe renkte görülen, papillaların olmadığı asemptomatik lezyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fissürlü dil
B) Median rhomboid glossit
C) Coğrafik dil
D) Yarık dil
E) Kıllı dil

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 143 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 063 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 238 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

73.Aşağıdakilerin hangisinde multipl osteom görülür?
A) Gorlin sendromu
B) Ehlers-Danlos sendromu
C) Hand-Schüller-Christian hastalığı
D) Gardner sendromu
E) Eozinofilik granülom

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 105 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 150 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 214 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 046 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Patoloji Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 022 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

74.Dilde lokalize skuamöz hücreli karsinom tedavisi için radyoterapi görmüş olan bir hastada, aşağıdaki oral komplikasyonlardan hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Mukozit
B) Tat duyusunda azalma
C) Pityalizm
D) Trismus
E) Osteoradyonekroz

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 024 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 025 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 169 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 263 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

75.Maksiller anterior bölgeden alınan periapikal radyografta, aşağıdaki anatomik oluşumlardan hangisi görülmez?
A) Spina nazalis anterior
B) Konka nazalis superior
C) Nazopalatinal kanalın lateral duvarları
D) İnsiziv foramen
E) Nazal septum

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 124 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 125 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

76.Aşağıdakilerden hangisi, elektromanyetik radyasyon özelliğinde değildir?
A) X-ışınları
B) Radyo dalgaları
C) Nötron
D) Gama ışınları
E) Ultraviyole dalgaları

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 004 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

77.Açıortay tekniği ile periapikal bir radyograf alınırken merkezî ışın filme dik gelirse aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Kökler kısa görünür.
B) Migrasyon oluşur.
C) Radyoopak görüntü oluşur.
D) Radyolusent görüntü oluşur.
E) Kökler uzun görünür.

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 035 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

78.I. Işın kaynağı-obje mesafesinin artması
II. Işın kaynağı-film mesafesinin azalması
III. Obje-film mesafesinin azalması

Yukarıdakilerden hangileri, radyograflarda görüntü netliğinin artmasında etkilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 071 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

79.Geleneksel periapikal teknikler için fokal spot ile hastanın yüzü arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
A) 5
B) 7
C) 10
D) 12
E) 20

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 009 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

80.I. Servikal burn-out
II. Hipoplazik fissürler
III. Atrizyon kaynaklı madde kaybı
IV. Cam iyonomer siman dolgular
V. Mine incileri

Yukarıdakilerden hangileri, radyografik tanıda çürükle karıştırılabilir görüntüye sahip değildir?
A) I ve II
B) I ve V
C) II ve IV
D) III ve IV
E) IV ve V


81.Periodontal cerrahi sonrası iyileşme döneminde, periodontal cebin bulunduğu defekt bölgesine ilk olarak epitel hücreleri göç ederse aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Reataşman oluşumu
B) Yeni ataşman oluşumu
C) Uzun birleşim epiteli oluşumu
D) Ankiloz oluşumu
E) Sement rezorpsiyonu

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 141 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 114 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 196 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 204 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 255 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

82.Mandibüler 1. azı eksikliği olan bir hastada, 3,25 mm çapında bir implant yerleştirmek için minimum meziodistal genişlik kaç mm olmalıdır?
A) 3,5
B) 4
C) 4,5
D) 5
E) 6

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 464 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 338 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

83.Gingivitisin 3. aşamasında görülen "yerleşmiş lezyon"un özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Diş eti oluğu sıvısı artmıştır.
B) Plazma hücreleri baskındır.
C) Lökosit sayısı artmıştır.
D) Bağlantı epiteli yer değiştirmiştir.
E) Bağ dokusu ataşmanı ve alveoler kemik kaybıgörülür.

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 055 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 042 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 004 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 005 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 162 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Nisan 2013 Dönemi 1. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 028 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Nisan 2013 Dönemi 1. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 029 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 256 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

84.Periodontal hastalıklarda, osteoklast aktivasyonunda aşağıdakilerden hangisi rol oynamaz?
A) Tümör nekrozis faktör-?
B) İnterlökin-6
C) Prostaglandin E2
D) İnterferon gama
E) RANKL

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 118 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 095 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 096 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

85.Aşağıdakilerden hangisi, periodontitisin tipik radyolojik bulgularından biri değildir?
A) Kök rezorpsiyonu
B) Lamina durada silikleşme veya kaybolma
C) Periodontal aralıkta genişleme
D) Alveol kemik kaybı
E) Alveol kretinin yüksekliğinde azalma

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 154 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 284 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 285 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 125 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 027 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 070 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 079 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 089 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 139 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 245 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 289 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 194 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Nisan 2013 Dönemi 2. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 028 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Nisan 2013 Dönemi 3. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 029 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 266 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 120 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

86.Histopatolojik inceleme sonucunda “Tzanck hücreleri”ne rastlanan akut periodontal hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akut nekrotizan ülseratif gingivitis
B) Primer herpetik gingivostomatitis
C) Streptokokkal gingivostomatitis
D) Perikoronitis
E) Agranülositozis

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 206 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 119 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

87.Diş etinde ülserasyon, deskuamasyon belirtileriyle karakterize ve en sık gözlenen mukokütanöz hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Herpetik gingivostomatitis
B) Sarkoidoz
C) Nekrotizan periodontitis
D) Liken planus
E) Streptokokkal gingivitis

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 117 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 119 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Patoloji Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 062 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Oral Patoloji Spot Bilgiler (Ek) 1.Fasikül Sayfa: 002 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 059 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 117 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 119 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 096 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 097 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 098 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 078 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 079 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 067 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 124 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

88.Aşağıdakilerden hangisi, fonksiyon hâlindeki implantların etrafındaki yumuşak dokuda gelişen iltihabi bir durumdur?
A) Periimplantitis
B) Periodontitis
C) Gingivitis
D) Gingival apse
E) Periimplant mukozitis

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 467 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 341 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 263 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

89.Periodontitis, aşağıdaki durumlardan hangisi için risk faktörü değildir?
A) Kardiyovasküler hastalıklar
B) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
C) Dermatozlar
D) Diyabet
E) Düşük doğum ağırlığı

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 306 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 209 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

90.Derece I furkasyon defektlerinin tedavisinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Diş yüzeyi temizliği ve kök düzleştirmesi
B) Tünel preparasyonu
C) Kök rezeksiyonu
D) Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu
E) Hemiseksiyon

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 131 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 132 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 133 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 032 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 229 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 230 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 237 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 105 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 106 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 107 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

91.Aşağıdakilerden hangisi, ortodontik teşhis ve tedavi planlamasının yapılabilmesi için rutin olarak alınan kayıtlardan biri değildir?
A) Ağız içi/dışı fotoğraflar
B) Sefalometrik radyografi
C) Dental alçı modelleri
D) Manyetik rezonans görüntüleri
E) Panoramik radyografi

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 054 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 048 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

92.McNamara sefalometrik analizinde, maksilla ve mandibulanın anteroposterior konumları, aşağıdaki düzlemlerden hangisine göre belirlenir?
A) Oklüzal düzlem
B) Nasion perpendikülare düzlemi
C) A-Pogonion düzlemi
D) N-Pogonion düzlemi
E) Sella-Nasion düzlemi

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 070 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 071 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu (Ek) 1.Fasikül Sayfa: 003 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

93.Aşağıdakilerden hangisi, maloklüzyon etiyolojisinde rol oynayan faktörlerden biri değildir?
A) Ağız solunumu
B) Erken süt dişi çekimi
C) Daimî kesicilerin, süt kesicilere göre daha labialde konumlanması
D) Parmak emme
E) Akromegali

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 080 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 065 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

94.Ortodontik kök rezorpsiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ağır ve sürekli kuvvet uygulamasıyla artar.
B) Hiyalinize doku oluşumu rezorpsiyon riskini artırmaz.
C) En fazla maksiller azılarda görülür.
D) En fazla kökün orta üçlüsünde görülür.
E) Tedavi süresi uzadıkça kök rezorpsiyonu riski azalır.

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 038 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 032 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

95.Nazomaksiller kompleksin aşağı ve öne doğru büyümesinde, aşağıdaki suturlardan hangisi etkili değildir?
A) Fronto maksiller sutur
B) Pterygo palatin sutur
C) Temporo zygomatik sutur
D) Zygomatiko maksiller sutur
E) Median palatin sutur

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 016 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 017 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 014 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 012 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

96.Aşağıdaki kemiklerden hangisi, postnatal dönemde sadece intramembranöz kemikleşme ile gelişir?
A) Mandibula
B) Maksilla
C) Etmoid kemik
D) Sfenoid kemik
E) Oksipital kemik

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 006 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

97.Aşağıdaki ağız dışı aygıtlardan hangisi, üst çeneye arka ve aşağı yönde kuvvet uygular?
A) Yüz maskesi
B) J-hook headgear
C) Servikal headgear
D) High-pull headgear
E) Çenelik

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 107 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 108 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 084 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 138 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

98.Üst çenede, hem transversal hem de sagital yönde yetersizlik olan prepubertal dönemdeki bir hastaya uygulanacak tedavi yöntemleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Hızlı üst çene genişletmesi + oksipital headgear
B) Aktivatör + oksipital headgear
C) Yavaş üst çene genişletmesi + çenelik
D) Hızlı üst çene genişletmesi + servikal headgear
E) Hızlı üst çene genişletmesi + revers headgear

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 110 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 111 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 086 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 087 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

99.Aşağıdakilerden hangisi, tek köklü bir dişte “direnç merkezi”nin yerinin değişmesine neden olur?
A) Alveoler kemik yüksekliğinin azalması
B) Dişte devrilme hareketi meydana gelmesi
C) Tek bir kuvvetin dişe kuron seviyesinden uygulanması
D) Dişe hafif kuvvetlerin uygulanması
E) Dişe ağır kuvvetlerin uygulanması


100.Aşağıdakilerden hangisi, büyüme ve gelişim döneminde olan, iskeletsel sınıf II maloklüzyona sahip bir hastanın fonksiyonel tedavisinde kullanılabilecek aygıtlardan biri değildir?
A) Aktivatör
B) Twin blok
C) Pendulum
D) Herbst
E) Bionatör

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 114 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 116 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 089 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 090 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

101.Aşağıdakilerden hangisi, endodontik aletlerin dezenfeksiyonunda sporlar hariç tüm mikroorganizmaları yok eder?
A) Kuaterner amonyum bileşikleri
B) Fenolik bileşikler
C) İyodoform
D) Benzalkonyum klorid
E) Glutaraldehit

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 056 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 031 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

102.Aşağıdakilerden hangisi, endodontik tedavi sırasında rubber-dam uygulamasının avantajlarından biri değildir?
A) Hastayı koruması
B) Klinisyeni koruması
C) Çalışma boyunun tespitini kolaylaştırması
D) Kök kanalının kontaminasyonunu engellemesi
E) Çalışma alanının görünebilirliğini artırması

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 109 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 110 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Endodonti Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 018 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 077 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

103.Pulpa dokusunda, aşağıdaki kollajen tiplerinden hangileri daha fazla bulunur?
A) Tip I - Tip III
B) Tip II - Tip IV
C) Tip II - Tip V
D) Tip II - Tip VI
E) Tip III - Tip VII

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 014 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Endodonti Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 001 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

104.Aşağıdaki endodontik enfeksiyon tablolarından hangisinde antibiyotik kullanımı gereksizdir?
A) Ateşle seyreden sistemik enfeksiyonlar
B) Selülit
C) Osteomiyelit
D) Fistülize olmuş kronik enfeksiyonlar
E) İnatçı enfeksiyonlar

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 252 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 253 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 217 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

105.Aşağıdakilerden hangisi, odontoblastlar tarafından salgılanmaz?
A) Tip I kollajen
B) Sistein
C) Asit fosfataz
D) Dentin sialoproteini
E) Alkalen fosfataz

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 011 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Endodonti Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 001 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

106.Aşağıdakilerden hangisi, pulpada inflamatuvar reaksiyonların başlamasında görev almaz?
A) Histamin salınması
B) Bradikinin salınması
C) Plazma proteinlerinin aktivasyonu
D) Parathormon salınması
E) Mast hücrelerinin degranülasyonu

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 049 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 050 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

107.Vertikal kök kırıklarında uygulanacak yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kök kanal tedavisi
B) Ekstraksiyon
C) Splintleme
D) Trepanasyon
E) Kök amputasyonu

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 081 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 280 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Nisan 2013 Dönemi 2. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 031 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 248 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 264 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

108.Aşağıdakilerden hangisi, kök kanalı şekillendirme tekniklerinden biri değildir?
A) Dengeli kuvvet tekniği
B) Standardize teknik
C) Aktif step-up tekniği
D) Step-back tekniği
E) Crown-down tekniği

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 133 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 134 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 135 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 136 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 103 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 105 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Nisan 2013 Dönemi 4. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 035 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

109.Lazer, endodontide aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaz?
A) Kanalların temizlenmesi ve dezenfeksiyonu
B) Kök kanallarının obtürasyonu
C) Endodontik retreatment
D) Apikal cerrahi
E) Lokalize edilemeyen kanalların tespiti

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 350 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 211 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

110.Aşağıdakilerden hangisi, “endodontik periodontal kombine” lezyonlara yol açan bakteri geçiş yollarından biri değildir?
A) Pulpa taşı
B) Dentin tübülleri
C) Aksesuar kanallar
D) Apikal foramen
E) Palatogingival oluklar

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 328 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 330 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 019 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 038 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

111.Süt dişi travmatik yaralanmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Gelişmekte olan daimî dişin labialine intrüze olan süt dişleri hemen çekilmelidir.
B) Kök kırığı meydana gelen vakalarda her iki fragman da mutlaka çıkarılmalıdır.
C) Elektrikli pulpa testi güvenilir sonuç verir.
D) Mine kırıkları restore edilmeden sadece mölleme ile yuvarlatılabilir.
E) Komplike kuron kırıklarında mutlaka kanal tedavisi yapılmalıdır.

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 152 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 153 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 132 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 158 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Nisan 2013 Dönemi 4. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 040 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 115 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 116 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 103 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 104 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 089 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 315 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 318 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 137 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Nisan 2013 Dönemi 2. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 035 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

112.6-12 yaş grubundaki çocukların kullanabileceği diş macunlarındaki florid konsantrasyonu en fazla kaç ppm olmalıdır?
A) 700
B) 800
C) 900
D) 1.000
E) 1.100

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 101 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

113.I. Mineral trioksit agregad (MTA)
II. İyodoform + lazer hidroksit patı
III. İyodoform patı
IV. Çinko oksit ojenol patı

Yukarıdakilerden hangileri, altında daimî diş tomurcuğu bulunan bir süt azı dişinin kök kanal tedavisinde kullanılmaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) III ve IV
E) II, III ve IV

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 065 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 066 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 067 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 058 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 311 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 131 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

114.Diş gelişiminin morfodiferansiyasyon aşamasında mine matriksini üreten hücreler, diş tomurcuğunun hangi kısmından farklılaşır?
A) Dental papilla
B) İç mine epiteli
C) Dış mine epiteli
D) Dental lamina
E) Vestibüler lamina

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 003 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 004 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

115.Aşağıdakilerden hangisi, maksillada daimî 1. azıların ektopik diş sürmesinin olası nedenlerinden biri değildir?
A) Maksiller dişlerin normalden büyük olması
B) Maksillanın normalden küçük olması
C) Maksiller süt kesicilerin erken kaybı
D) Maksillanın pozisyonunun normalden daha posteriorda konumlanması
E) Maksiller daimî 1. azı dişlerin sürme yönlerinin bozuk olması

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 124 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 123 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 157 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

116.Aşağıdakilerden hangisi, cam iyonomer simanların özelliklerinden biri değildir?
A) Florid salabilmeleri
B) Biyouyumlu olmaları
C) Neme karşı hassas olmaları
D) Dentin dokusu ile kimyasal olarak bağlanabilmeleri
E) Kısa sürede sertleşebilmeleri

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 266 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 272 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 137 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 323 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 157 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 158 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 164 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 165 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 143 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

117.Aşağıdaki davranış kontrol yöntemlerinden hangisi, bazı çocuklarda olumsuz sonuç verebileceğinden öncelikli olarak tercih edilmez?
A) Sözel olmayan iletişim
B) Anlat-göster-uygula yöntemi
C) Dikkat dağıtma
D) Ses kontrolü
E) Olumlu güçlendirme

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 188 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 071 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

118.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi, çocuklarda görülen erken periodontal ataşman kaybına neden olmaz?
A) Hemofili
B) Nötropeni
C) Papillon-Lefèvre sendromu
D) Hipofosfatazya
E) Lösem

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 017 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 164 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 166 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 013 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 164 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 015 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Nisan 2013 Dönemi 3. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 038 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

119.Aşağıdakilerden hangisi, süt ve daimî dişlerin arasındaki anatomik farklılıklardan biri değildir?
A) Süt dişi mine ve dentini, daimî dişlerden daha incedir.
B) Süt dişlerin pulpası, kuron boyutlarına göre daimî dişlerinkinden daha küçüktür.
C) Süt dişlerin pulpa boynuzları, daimî dişlerinkine gör dış yüzeye daha yakındır.
D) Süt dişlerin kontak alanları daha geniş ve düzdür.
E) Süt dişleri daha beyazdır.

Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 016 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 017 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 018 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 226 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 227 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 228 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 229 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 003 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 001 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 135 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

120.On bir yaşındaki bir çocukta apeksi kapalı, üst sol santral diş avulse olmuş ve süt içerisinde 30 dakika sonra hekime getirilmiştir.

Bu hastadaki tedavi uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Diş periodontal ligamente zarar vermemek için kuronundan tutulur.
B) Kök yüzeyine herhangi bir işlem yapılmadan diş soket içine yerleştirilir.
C) Oklüzyon kontrol edilerek semirijit splint uygulanır.
D) Eksternal kök rezorpsiyonunu önlemek amaçlı splintleme sonrası hemen pulpektomi uygulanır ve kalsiyum hidroksit patı ile doldurulur.
E) Splintleme süresi 7-10 gün arasındadır.

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 148 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 100 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 137 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 111 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 112 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Nisan 2013 Dönemi 1. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 035 Ders notundaki sayfa için tıklayınız