2012 Nisan DUS Soruları

Temel Bilimler

Klinik Bilimler

Cevap Anahtarı

 

2012 Nisan DUS Anketleri

Anket 1: Bu sınavı değerlendiriniz

Anket 2: Branşları değerlendiriniz

Anket 3: ÖSYM'yi değerlendiriniz

 

NİSAN 2012 TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

1. Aşağıdaki kranial sinirlerden hangisi glandula lacrimalis’in fonksiyonu ile ilgilidir?

A) Nervus opticus

B) Nervus oculomotorius

C) Nervus trochlearis

D) Nervus abducens

E) Nervus facialis 

 

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu Sayfa: 192,194,200 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Anatomi Baş Boyun Anatomisi Soruları Soru: 54,72, 218 İlgili sayfa için tıklayınız

 

2. Aşağıdakilerden hangisi parasempatik bir ganglion değildir?

A) Ganglion trigeminale

B) Ganglion ciliare

C) Ganglion pterygopalatinum

D) Ganglion oticum

E) Ganglion submandibulare 

 

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu Sayfa: 192 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Baş Boyun Anatomisi Soruları Soru: 217 İlgili sayfa için tıklayınız

 

3. Boyundaki seyri sırasında Nervus phrenicus, aşağıdakilerden hangisi ile yakın komşuluk yapar?

A) Musculus scalenus posterior

B) Oesophagus

C) Columna vertebralis

D) Musculus scalenus anterior

E) Musculus longus colli 

 

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu Sayfa: 48 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Baş Boyun Anatomisi Soruları Soru: 85, 167 İlgili sayfa için tıklayınız

 

4. Mediastinum medium’da bulunmayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nervus phrenicus

B) Aorta ascendens

C) Vena cava superior

D) Oesophagus

E) Bronchus principalis

 

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu Sayfa: 90 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Baş Boyun Anatomisi Soruları Soru: 146 İlgili sayfa için tıklayınız

 

5. Aşağıdaki arterlerden hangisi arteria maxillaris’in ilk(mandibular) bölümünden çıkar?

A) Arteria buccalis

B) Arteria masseterica

C) Arteria meningea media

D) Arteria alveolaris superior posterior

E) Arteria canalis pterygoidei

 

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu Sayfa: 101 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Anatomi Baş Boyun Anatomisi Soruları Soru: 44,179,192 İlgili sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Nisan 2012 DUS 1. Deneme Sınavı 6. Soru İlgili sayfa için tıklayınız

 

6. Aşağıdaki eklem tiplerinden hangisi tüm hareketleri yapar?

A) Articulatio trochoidea

B) Articulatio ellipsoidea

C) Articulatio sellaris

D) Articulatio plana

E) Articulatio spheroidea

 

Referans: DUSDATA Anatomi Ders Notu Sayfa: 30 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

7. Dolaşımdaki monositlerin bağ dokusuna geçerek burada farklılaşması ile oluşan ve fagositik aktivi-teye sahip bağ dokusu hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fibroblast

B) Mast hücresi

C) Makrofaj

D) Plazma hücresi

E) Bazofil

 

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu Sayfa: 32 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Ders Notu Sayfa: 40, 208 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 278 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUS Akademi Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Konu Kitabı Sayfa: 70 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 172 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 15 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DENT Test(DUS İçin Açıklamalı) 10. Deneme Sınavı Soru: 8 İlgili sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Soru Kitabı Sayfa: 272 Soru:15 İlgili sayfa için tıklayınız

 

8. Mine tabakasını aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) Ameloblast

B) Sementoblast

C) Odontoblast

D) Osteoblast

E) Kondroblast

 

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 1 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 139 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 3 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Ders Notu Sayfa: 256 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Soru Kitabı Sayfa: 309,310 Soru:5 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Protetik Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 69 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 4 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Restoratif Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 3 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı Sayfa: 10 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DENT Test (DUS İçin Açıklamalı) 5. Deneme Sınavı Soru: 9 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DENT Test (DUS İçin Açıklamalı) 6. Deneme Sınavı Soru: 8 İlgili sayfa için tıklayınız

 

 

9. Parotis bezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dallı tubuloalveoler yapıdadır.

B) Salgısı amilaz açısından zengindir.

C) Salgısı tükürüğün %70’ıni oluşturur.

D) Salgısının antimikrobiyal özelliği vardır.

E) İyi huylu tükürük bezi tümörlerinin en sık görüldüğü bezdir.

 

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 83 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Ders Notu Sayfa: 266 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DENT Test(DUS İçin Açıklamalı) 1. Deneme Sınavı Soru: 16 İlgili sayfa için tıklayınız

 

10. Bütün hücreleri bazal lamina ile temasta olup bir kısım hücrelerin yüzeye ulaşamadığı epitel tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok katlı yassı epitel

B) Yalancı çok katlı epitel

C) Çok katlı değişken epitel

D) Tek katlı prizmatik epitel

E) Çok katlı prizmatik epitel

 

Referans: DUSDATA Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Ders Notu Sayfa: 33 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

11. Aşağıdakilerden hangisi parasempatik bir etki değildir?

A) Tükürük bezlerinden amilaz salgısının artması

B) Kalp ritminin yavaşlaması

C) Sindirim kanalı peristaltizminin hızlanması

D) Safra kesesinin kaşıtması

E) İdrar çıkışının azalması

 

Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu Sayfa: 49 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Ders Notu Sayfa: 62,63 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Farmakoloji Özet Ders Notu Sayfa: 28 Özet sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DENT Test(DUS İçin Açıklamalı) 6. Deneme Sınavı Soru: 13 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DENT Test(DUS İçin Açıklamalı) 10. Deneme Sınavı Soru: 15 İlgili sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Soru Kitabı Sayfa: 117,118 Soru: 20 İlgili sayfa için tıklayınız

 

12. Nötrofillerin, damar endotel hücreleri arasından süzülerek doku içine geçişlerine ne ad verilir?

A) Ameboid hareket

B) Diapedez

C) Kemotaksi

D) Marjinasyon

E) Fagositoz

 

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu Sayfa: 28 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Ders Notu Sayfa: 203 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 270 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUS Akademi Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Konu Kitabı Sayfa: 48 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 12 Özet sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Patoloji ve Oral Patoloji Soru Kitabı Sayfa: 34 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Nisan 2012 DUS 2. Deneme Sınavı 6. Soru İlgili sayfa için tıklayınız

 

13. Aşağıdakilerden hangisi sinir kas kavşağından asetilkolinesteraz’ı geri dönüşümlü olarak inhibe ederek daha güçlü kasılma cevapları sağladığı için miyastenia gravis gibi nöromusküler hastalıkların tedavisinde de kullanılır?

A) Kürar

B) Botulinum toksini

C) Neostigmin

D) Organofosfatlar

E) Atropin

 

Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu Sayfa: 52 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Farmakoloji Özet Ders Notu Sayfa: 30 Özet notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa: 68 Soru: 94 İlgili sayfa için tıklayınız

 

14. Yutma sırasında alt özofageal sfinkterin yeteri kadar gevşeyememesine ne ad verilir?

A) Akalazya

B) Kserostomi       

C) Afaji

D) Reflü

E) Spru


Referans: DUSDATA Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Ders Notu Sayfa: 266 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
 

15. Karbonik anhidraz enzimi aşağıdaki reaksiyonlardan hangisini katalizler?

A) CO2+ Hb→HbCO2
B) Hb+ O
2→HbO2
C) H
+ + Hb→H+Hb
D) H
2CO3 +HCO3- + H+

E) CO
2+ H2O →H2CO3

 

Referans: DUSDATA Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Ders Notu Sayfa: 141 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Biyokimya  Ders Notu Sayfa: 93 (şekil 4-5) Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Biyokimya  Ders Notu Sayfa: 95 (spot 9) Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Biyokimya Özet Ders Notu Sayfa: 62,63 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DENT Test(DUS İçin Açıklamalı) 7. Deneme Sınavı Soru: 19 İlgili sayfa için tıklayınız

 

16. Yüzme takımı seçmeleri için sağlık kontrolünden geçen 18 yaşındaki erkek sporcunun solunum fonksiyon testinde, ZVK1 (FEV1) değeri en az yüzde (%)kaç olmalıdır?

A) 50

B) 60

C) 70

D) 80

E) 90

 

Referans: DUSDATA Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Ders Notu Sayfa: 142,143 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

17. Aşağıdakilerden hangisi şilomikronların özelliklerinden biri değildir?

A) Bağırsakta sentezlenmeleri

B) Protein içeriği en yüksek lipoprotein olmaları

C) Trigliserid içeriği en fazla lipoprotein olmaları

D) Yoğunluğu en düşük lipoprotein olmaları

E) Başlıca apolipoproteinlerinin Apo B48 olması

 

Referans: DUSDATA Biyokimya  Ders Notu Sayfa: 171,172,173 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Biyokimya Özet Ders Notu Sayfa: 107,109 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Biyokimya Biyoloji ve Genetik Soruları Soru: 6 İlgili sayfa için tıklayınız
 

18. Aşağıdaki aminoasit çiftlerinden hangisi saf ketojenik aminoasittir?

A) Lösin - Lizin

B) Histidin - Metionin

C) Treonin-Valin

D) Lösin - Histidin

E) Lizin -Valin

 

Referans: DUSDATA Biyokimya  Ders Notu Sayfa: 84 (tablo 4-1) Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Biyokimya  Ders Notu Sayfa: 85 (spot 3) Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Biyokimya  Ders Notu Sayfa: 85 (spot 19) Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Biyokimya Özet Ders Notu Sayfa: 57,71 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

 

19. Aşağıdakilerden hangisi pürin nükleotidlerinin insandaki yıkım ürünüdür?

A) Üre

B) Kolesterol

C) Trigliserid

D) Bilirübin

E) Ürik asit

 

Referans: DUSDATA Biyokimya  Ders Notu Sayfa: 240 (şekil 8-6) Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Biyokimya Özet Ders Notu Sayfa: 144 Özet notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Biyoloji ve Genetik Soruları Soru: 11 İlgili sayfa için tıklayınız

 

20. Organik bir moleküle CO2 katılmasını sağlayan enzim grubunun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dehidrogenazlar

B) Transaminazlar

C) Karboksilazlar

D) Dekarboksilazlar

E) Oksijenazlar

 

Referans: DUSDATA Biyokimya  Ders Notu Sayfa: 183 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Biyokimya  Ders Notu Sayfa: 190 (spot 22,23) Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Biyokimya Özet Ders Notu Sayfa: 114 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

 

21. Proteinlerin sekonder yapısının oluşumundan sorumlu en önemli bağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glikozidik bağlar

B) Hidrojen bağları

C) Disülfid bağları

D) İyonik bağlar

E) Hidrofobik etkileşimler

 

Referans: DUSDATA Biyokimya  Ders Notu Sayfa: 88 (spot 5) Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Biyokimya  Ders Notu Sayfa: 14 (spot 50) Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Biyokimya Özet Ders Notu Sayfa: 59 Özet notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Biyoloji ve Genetik Soruları Soru: 4 İlgili sayfa için tıklayınız

 

22. Kaslar aşağıdaki enzimlerden hangisini içermemeleri nedeniyle kana glukoz veremez?

A) Alfa-amilaz

B) Fosfoglukomutaz

C) Fosforilaz

D) Glukokinaz

E) Glukoz-6-fosfataz

 

Referans: DUSDATA Biyokimya  Ders Notu Sayfa: 59 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Biyokimya Özet Ders Notu Sayfa: 39 Özet notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Biyokimya Biyoloji ve Genetik Soruları Soru: 23 İlgili sayfa için tıklayınız

 

23. Aşağıdaki etkenlerin hangisinin kapsül polisakkarit aşısı vardır?

A) Clostridium tetani

B) Corynebacterium diphtheriae

C) Neisseria meningitidis

D) Vibrio cholerae

E) Mycobacterium tuberculosis

 

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 12 (tablo) Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 54,68,74 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUS Akademi Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Konu Kitabı Sayfa: 50,179 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 9,32,41,44 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

 

 

24. İmipenem’in etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nükleotid sentezinin inhibisyonu

B) Peptidoglikan sentezinde transpeptidasyonun inhibisyonu

C) Peptidil transferaz inhibisyonu

D) 30S ribozomal alt üniteye bağlanma

E) mRNA sentezinin inhibisyonu

 

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 48,49 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu Sayfa: 168,172 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUS Akademi Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Ders Notu Sayfa: 14 (spot 1016,1075) Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Farmakoloji Özet Ders Notu Sayfa: 82 Özet notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı Soru: 24 İlgili sayfa için tıklayınız

 

25. Periodontal apselerin patogenezinde en sık rol alan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Porphyromonas türleri     

B) Staphylococcus türleri

C) Treponema pallidum        

D) Bacillus türleri

 

Referans: DUSDATA DUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 18,155 Özet notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı Soru: 27 İlgili sayfa için tıklayınız

 

26. Aşağıdaki bakterilerden hangisi diş çürüklerinden birinci derecede sorumludur?

A) Streptococcus oralis

B) Streptococcus mutans

C) Streptococcus salivarius

D) Streptococcus buccalis

E) Streptococcus sanguinis

 

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 68 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 68,264 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 59 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUS Akademi Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Konu Kitabı Sayfa: 157 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 43 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Restoratif Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 57 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 41 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı Sayfa: 49,51,52 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı Sayfa: 6, 9,12 İlgili sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi DUS Son Tekrar Serisi Soru: 26 Sayfa: 200 (spot 96) İlgili sayfa için tıklayınız

 

27. Aşağıdaki viruslardan hangisi onkojenik değildir?

A) Human papilloma virus   

B) Hepatit B virus

C) Hepatit C virus

D) Rotavirus

E) Epstein-Barr virus

 

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 198,240 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu Sayfa: 91,92 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUS Akademi Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Konu Kitabı Sayfa: 308 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 35 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 111,136 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Patoloji ve Oral Patoloji Soru Kitabı Sayfa: 148 İlgili sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı Soru: 62 İlgili sayfa için tıklayınız

 

28. Herpanjina etkeni olan virüs aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herpes virus

B) Adenovirus

C) Coxsackie virus

D) Poliovirus

E) Poxvirus

 

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 238,239 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 219 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUS Akademi Mikrobiyoloji (Dr. Bahri TEKER) Konu Kitabı Sayfa: 289,306 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 167 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 135 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı Sayfa: 195,214 İlgili sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Nisan 2012 DUS 3. Deneme Sınavı 25. Soru İlgili sayfa için tıklayınız

 

 

29. Aşağıdaki çene kemiği lezyonlarından hangisi düzgün radyolusent bir hat ile çevrilidir?

A) Sementoblastom

B) Kemik adası

C) Kondensing osteit

D) Fokal sementoosseöz displazi

E) Fibröz displazi

 

Referans: DUSDATA DUS Kampı Patoloji ve Oral Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 56 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Patoloji Soru Kitabı Sayfa: 57 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Nisan 2012 DUS 2. Deneme Sınavı Soru: 29 İlgili sayfa için tıklayınız

 

30. Coğrafik dil (eritema migrans)’in aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile birlikteliği ve histopatolojik benzerliği vardır?

A) Skleroderma

B) Liken planus

C) Pemfigus vulgaris

D) Sistemik lupus eritematozus

E) Psöriazis

 

Referans: DUSDATA DUS Kampı Patoloji ve Oral Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 63 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Patoloji Soru Kitabı Sayfa: 88 İlgili sayfa için tıklayınız

 

31. Aşağıdaki iltihap mediyatörlerinden hangisi, deriye enjekte edildiğinde ağrı meydana getirir?

A) Trombin

B) Plazmin

C) Fibrin

D) Bradikinin

E) Nitrik oksit

 

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu Sayfa: 23 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 9 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Patoloji ve Oral Patoloji Soru Kitabı Sayfa: 40 İlgili sayfa için tıklayınız

 

32. Pemfigus grubu vezikülobüllöz hastalıklarda aşağıdaki aşırı duyarlılık reaksiyonlarından hangisi ile epitelyal bağlantılar hasar görür?

A) Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonu

B) Tip II antikora bağlı aşırı duyarlılık

C) Tip III immün kompleks birikimi

D) Tip IV gecikmiş tip aşırı duyarlılık

E) Tip IV hücresel sitotoksisite

 

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu Sayfa: 39 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 16 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Patoloji ve Oral Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 59 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Patoloji ve Oral Patoloji Soru Kitabı Sayfa: 52 İlgili sayfa için tıklayınız

 

 

33. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterisid etkinlik gösterir?

A) Gentamisin      

B) Linezolid

C) Kloramfenikol

D) Tetrasiklin

E) Klindamisin

 

Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu Sayfa: 167 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 228 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu Sayfa: 136 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 174 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Farmakoloji Özet Ders Notu Sayfa: 82 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı Soru: 217,218 İlgili sayfa için tıklayınız

 

34. Aşağıdakilerden hangisi heparin antagonistidir?

A) N-asetil sistein

B) K vitamini

C) Protamin sülfat

D) Bishidroksikumarin

E) Dimerkaprol

 

Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu Sayfa: 85 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Farmakoloji Özet Ders Notu Sayfa: 46 Özet notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa: 321 Soru: 11 İlgili sayfa için tıklayınız

 

35. Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi α1 adrenerjik reseptör antagonistlerinden biridir?

A) Rezerpin

B) Klonidin

C) Metildopa

D) Prazosin

E) Hidralazin

 

Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu Sayfa: 61 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Farmakoloji Özet Ders Notu Sayfa: 39 Özet notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa: 210 Soru: 3 İlgili sayfa için tıklayınız

 

36. Antiinflamatuvar etkisi en az olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aspirin

B) Asetaminofen

C) Tolmetin

D) Diklofenak

E) İndometazin

 

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 231 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu Sayfa: 134 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu Sayfa: 164 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 176 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Farmakoloji Özet Ders Notu Sayfa: 79 Özet notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa: 174 Soru: 1 İlgili sayfa için tıklayınız

 

37. Aşağıdakilerden hangisi otozomal dominant kalıtımın bir özelliğidir?

A) Babadan erkek çocuğa aktarım görülmez.

B) Hasta ebeveyn %25 risk ile hastalığı çocuğuna aktarır.

C) Erkekler daha çok etkilenir.

D) Hasta bireylerin ebeveynleri çoğunlukla sağlıklıdır.

E) Hasta bireylerin sağlıklı çocukları, mutasyonu bir sonraki nesle aktarmaz.

 

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 35 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 23 Özet notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı Soru: 17 İlgili sayfa için tıklayınız

 

38. Aşağıdaki evrelerden hangisinde yeni bir hücre döngüsü başlar?

A) G0

B) Gı

C) G2

D) S

E) M

 

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu Sayfa: 60 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 22 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Patoloji ve Oral Patoloji Soru Kitabı Sayfa: 80 İlgili sayfa için tıklayınız

 

39. Aşağıdakilerden hangisi nükleer por kompleksleri aracılığıyla taşınmaz?

A) Histonlar

B) DNA polimeraz

C) mRNA

D) Spektrin

E) Laminler

 

40. Proteazom sisteminde, hatalı katlanmış olan proteini yıkmak için tanınmasını sağlayan molekül aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ubikuitin

B) Mannoz-6-fosfat

C) Sinyal peptidi

D) Klatrin

E) N-asetiIglukozamin

 

Referans: DUSDATA Biyokimya Konu Kitabı Sayfa: 9, 10 (şekil 1-9)Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Biyokimya Ders Notu (Dr. Metin YILDIRIMKAYA) Sayfa: 10 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Soru Kitabı Soru: 9 İlgili sayfa için tıklayınız