2012 Nisan DUS Soruları

Temel Bilimler

Klinik Bilimler

Cevap Anahtarı

 

2012 Nisan DUS Anketleri

Anket 1: Bu sınavı değerlendiriniz

Anket 2: Branşları değerlendiriniz

Anket 3: ÖSYM'yi değerlendiriniz

Anasayfaya
geri dön
 

NİSAN 2012 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

1. MOD restorasyon gerçekleştirilen bir hastada görülen postoperatif hassasiyetin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Materyalin yeterince kondanse edilmemesi

B) Oklüzal embrazürün yanlış işlenmesi

C) Matriksin uygun olmayan şekilde çıkarılması

D) Aksiyo-pulpal köşenin yuvarlatılmaması

E) Restorasyonun aşırı derecede işlenmesi

 

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 157 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Restoratif Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 127, 128 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı Sayfa: 150, 176, 180, 181 İlgili sayfa için tıklayınız

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, amalgam restorasyonların uzun süre kullanımını kısıtlayan etkenlerden biri değildir?

A) Restorasyonun kırılması

B) Korozyon

C) Aşınma

D) Sekonder çürük

E) Hassasiyet

 

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 135 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Restoratif Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 125 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

 

3.

 

Sınıf II restorasyonlar için hazırlanan diş preparasyonlarında, aksiyal duvar yukarıdaki şekilde hangi numara ile gösterilmiştir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 94 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 173 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 131 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Restoratif Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 78, 79 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi DUS Son Tekrar Serisi Soru: 3 Sayfa: 201 (spot 148) İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı Sayfa: 71, 86 İlgili sayfa için tıklayınız

 

4. Dentin çürüğünde, operatif işlemler sırasında uzaklaştırılması gerekmeyen ve bakteri içermeyen tabakaya ne ad verilir?

A) Bulanık tabaka

B) Etkilenmiş dentin tabakası

C) Enfekte dentin tabakası

D) Nekrotik dentin tabakası

E) Denatüre olmuş kollajen tabakası

 

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 76 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Restoratif Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 62 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi DUS Son Tekrar Serisi Soru: 4 Sayfa: 200 (spot 100,101) İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı Sayfa: 65 İlgili sayfa için tıklayınız

 

5. Dişlerde görülen renklenmelerden hangisi veneer uygulama endikasyonlarından biridir?

A) Diş kölelerinde Nasmyth zarı varlığı

B) Sigara içenlerde görülen nikotin lekelenmeleri

C) Kromojenik mikroorganizmaların oluşturduğu lekelenmeler

D) Kahve ve çay gibi içecekler yüzünden oluşan lekelenmeler

E) Gelişim döneminde fazla alınan tetrasiklinler yüzünden oluşan renklenmeler

 

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 127 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 198 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 57 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 42 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Protetik Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 109 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Restoratif Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 159 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı Sayfa: 205 İlgili sayfa için tıklayınız

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, dentin hassasiyeti tedavisinde kullanılmaz?

A) Potasyum okzalat

B) Glutaraldehit

C) Sodyum perborat

D) Kalsiyum fosfat

E) Potasyum nitrat

 

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 43, 44 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Restoratif Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 38 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı Sayfa: 40 İlgili sayfa için tıklayınız

 

7. Aşağıdaki kompozitlerden hangisinin polimerizasyon büzülme oranı en fazladır?

A) Akıcı kompozit

B) “Packable” kompozit

C) Nanofil kompozit

D) Hibrit kompozit

E) Mikrofil kompozit

 

Referans: DUSDATA DUS Kampı Restoratif Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 130 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi DUS Son Tekrar Serisi Soru: 7 Sayfa: 204 (spot 209) İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı Sayfa: 154, 155, 178 İlgili sayfa için tıklayınız
 

8. Lizozim aşağıdaki mekanizmalardan hangisiyle plakta oluşan bakteri çeşitliliğini kontrol eder?

A) Oligosakkaritlerin oluşumunu artırarak

B) Bakteri yapışmasını inhibe eden serbest yağ asitlerinin oluşumunu tetikleyerek

C) Bazı demire bağımlı bakterilerin gelişimini inhibe ederek

D) Plak formasyonunu baskılayan peptidoglikanları aktive ederek

E) Presipitasyon yoluyla bakteri büyümesini yavaşlatarak

 

Referans: DUSDATA DUS Kampı Restoratif Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 74 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi DUS Son Tekrar Serisi Soru: 8 Sayfa: 201 (spot 136) İlgili sayfa için tıklayınız

 

9. Aşağıdaki cihazlardan hangisi, lazer floresans özelliğiyle çürük teşhisine yardımcı olur?

A) DIAGNOdent

B) DIFOTI

C) QLF

D) ECM

E) TACT

 

Referans: DUSDATA DUS Kampı Restoratif Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 171 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

10. Hidrofilik ve hidrofobik uçları olan, özellikle amalgam bonding sistemlerde tercih edilen monomer aşağıdakilerden hangisidir?

A) TEG-DMA

B) Bis-GMA

C) UDMA

D) HEMA

E) 4-META

 

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 227 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

11. Alt çenesinde sadece periodontal olarak sağlıklı anteriordişlere sahip bir hastada gingival marjin ile ağız tabanı arasındaki mesafe 11 mm’dir.

Planlama ilkeleri doğrultusunda, bu hastada kullanılacak ana bağlayıcı ve gerekçesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 Ana bağlayıcı          Gerekçe

A) Lingual bar           Ağız tabanı ve alt anterior dişlerin gingival marjinleri  arasındaki mesafenin yeterli olmaması

B) Lingual bar        En basit ve en konforlu ana bağlayıcı olması

C) Lingual plak          İndirekt tutuculuk için ana bağlayıcıya ihtiyaç duyulması

D) Lingual plak          Anterior dişlerin splintlenmesi

E) Lingual plak          Ağız tabanı ve alt anterior dişlerin gingival marjinleri  arasındaki mesafenin yeterli olmaması

 

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 43 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Protetik Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 56 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

 

12. Alt çeneye frontal düzlem esas alınarak bakıldığında, azı dişlerinin vestibül ve lingual tüberküllerinin aynı seviyede olmamaları sonucu oluşan eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spee eğrisi      

B) Wilson eğrisi    

C) Monson eğrisi

D) Kalot eğrisi

E) Balans eğrisi

 

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 150 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Protetik Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 17 Özet notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi DUS Son Tekrar Serisi Sayfa: 218 İlgili sayfa için tıklayınız
 

13. Bir hastada üst çenede sağ ve sol orta kesici dişler, yankesici dişler ve kanin dişler mevcuttur.

Bu hastada, terminal destek dişlerde distoapikal devrilme hareketinin görüldüğü primer fulkrum ekseni düzlemi ve etrafında oluşabilecek rotasyon hareketinin gerçekleşeceği düzlem aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Primer fulkrum         Rotasyon hareketi

ekseni düzlemi        düzlemi

A) Horizontal         Sagital

B) Sagital                 Horizontal

C) Sagital                 Frontal

D) Vertikal                Horizontal

E) Vertikal                Sagital

 

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 31 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Protetik Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 46, 47 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

 

14. Alveol kretleri bıçak sırtı gibi ve aşırı rezorbe olmuş, ayrıca kretler arası mesafesi çok olan bir hasta kliniğe başvuruyor. Çiğneme ve parafonksiyonel hareketler sonucu oluşan yüklerin horizontal komponentinin azalması gerektiği gözleniyor.

Estetik beklentileri yüksek olan bu hastada öncelikle tercih edilmesi gereken oklüzyon tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tek taraflı balanslı oklüzyon

B) Kanin koruyuculu oklüzyon

C) Çift taraflı balanslı oklüzyon

D) Grup fonksiyonlu oklüzyon

E) Lingualize oklüzyon

 

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 17, 23 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

15. Doğal dişlerde uygulanan postun diş köküne oranı ne kadar olmalıdır?

A) 1/4

B) 1/3

C) 1/2

D) 2/3

E) 1/1

 

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 104 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 195 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Protetik Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 118 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Restoratif Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 157 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı Sayfa: 189 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA 2012 Kış Dönemi 3. Deneme Sınavı Soru: 52 İlgili sayfa için tıklayınız

 

16. Metal destekli seramik kuronlar için dişlerin fonksiyonel tüberküllerinde en az kaç mm’lik indirgeme yapılmalıdır?

A) 1, 0

B) 1, 5

C) 2, 0

D) 2, 5

E) 3, 0

 

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 110 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Protetik Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 123 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

 

17. Aşağıdakilerden hangisi “overdenture” protezlerin avantajlarından biri değildir?

A) Psikolojik travmanın azalması

B) Doğal dişlerin derin duyusunun korunması

C) Alveolar kemiğin korunması

D) Mevcut doğal dişlerin korunması

E) Estetik olması

 

Referans: DUSDATA Protetik  Diş Tedavisi Soru Kitabı Sayfa: 172, 173 İlgili sayfa için tıklayınız

 

18. Rövetman’ın higroskobik genleşmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Rövetman içindeki silika miktarı arttıkça higroskobik genleşme artar.

B) Toz/su oranı yüksek olursa higroskobik genleşme artar.

C) 40°C’den daha sıcak suyla karıştırma higroskobik genleşmeyi artırır.

D) Silika partiküllerinin büyüklüğü arttıkça higroskobik genleşme artar.

E) Rövetman’ın karıştırma süresi arttıkça higroskobik genleşme artar.

 

19. Aşağıdaki yapıştırma ajanlarından hangisi doğal diş yüzeyine sadece mekanik adezyon ile tutunur?

A) Çinkofosfat siman

B) Polikarboksilat siman

C) Cam iyonomer siman

D) Rezin modifiye cam iyonomer siman

E) Self-adeziv rezin siman

 

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 141 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Restoratif Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 117 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı Sayfa: 185, 186 İlgili sayfa için tıklayınız

 

20. Aljinat ölçü maddesinde; ölçü aldıktan sonra, alçı dökmeden önce su içinde bekletilmesiyle oluşan boyutsal değişikliğe ne ad verilir?

A) Histerezis

B) Sinerezis

C) Kontraksiyon

D) Hidroliz

E) İmbibisyon

 

21. Dental implant uygulamalarında posterior maksilla bölgesinde kullanılan ideal implantlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İmplant boyutu doğal diş boyutuna uymalıdır.

B) İmplant komşu dişten en az 1, 5 mm uzak mesafede olmalıdır.

C) Parafonksiyonel alışkanlıklar varlığında implant sayısı azaltılmalıdır.

D) İmplant komşu implanttan en az 3 mm uzak mesafe de olmalıdır.

E) İmplant en az 4 mm çapında olmalıdır.

 

22. Aşağıdaki operasyonların hangisinde kemik ve yumuşak doku nekroz riski en fazladır?

A) Sagital split ramus osteotomisi

B) Wassmund segmental osteotomi

C) LeFort I osteotomisi

D) LeFort II osteotomisi

E) Mandibuler korpus osteotomisi

 

23. Aşağıdaki odontojenik tümörlerden hangisi diğerlerine göre daha agresiftir?

A) Skuamöz odontojenik tümör

B) Odontojenik mikzom

C) Kalsifiye epitelyal odontojenik tümör

D) Sementoblastom

E) “Clear cell” odontojenik tümör

 

24. Unilateral mandibuler kondil fraktürlerinde aşağıdaki bulgulardan hangisi görülür?

A) Sağlam tarafta açık kapanış

B) Kırık tarafta açık kapanış

C) Anterior bölgede açık kapanış

D) Mandibuler retrüzyon

E) Mandibuler protrüzyon

 

Referans: DUSDATA DUS Kampı Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Özet Ders Notu Sayfa: 84 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Soruları Sayfa: 75, 76 İlgili sayfa için tıklayınız

 

25. Oral mukoza flepleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Flep nekrozundan korunmak için flebin tabanı insizyon kenarından geniş olmalıdır.

B) Flebi kaldırabilmek için yapılacak vertikal insizyon dik açılı olmalı ve diş eti papilinin üzerinde yer almalıdır.

C) Tam kalınlıktaki flepler sadece tüm mukozayı içine alan fleplerdir.

D) Yara iyileşmesini kolaylaştırmak için flep mümkün olduğunca dar açılmalıdır.

E) Yarı yuvarlak insizyon yapılarak kaldırılan flep, gömülü dişlerin çıkartılmasında en rahat görüşü sağlar.

 

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu Sayfa: 32, 33 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi DUS Son Tekrar Serisi Sayfa: 211(spot 72) İlgili sayfa için tıklayınız

 

26. Aşağıdaki hastalık-oral mukoza bulgu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Hastalık                         Oral mukoza bulgu

A) Kızamık                     Koplik lekeleri

B) Primer sitiliz               Şankr

C) Difteri                        Psödo membranöz lezyonlar

D) Suçiçeği                  Destrüktif ülserler

E) Liken planus              Wickham çizgileri

 

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 217 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 81, 124, 215 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Akademi Mikrobiyoloji (Bahri TEKER) Konu Kitabı Sayfa: 139, 254, 282 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 50, 69, 118, 127 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 166 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Patoloji Soru Kitabı Sayfa: 64, 79 İlgili sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti DUS Son Tekrar Serisi Sayfa: 326 (spot 563) İlgili sayfa için tıklayınız

 

27. I. Disk deplasmanı

      II. Osteoartrit

      III. Osseöz eklem ankilozu

      IV. Eklem bölgesi enfeksiyonları

Temporomandibuler eklem bölgesinde yukarıdaki durumlardan hangilerinin varlığında artroskopi yapılmamalıdır?

A) Yalnız III

B) Yalnız IV

C) I ve II

D) II ve lll

E) III ve IV

 

28. Tedaviye cevap veren hafif-orta derecede sistemik hastalığı olan bir kişi, American Society of Anaesthesiologist (ASA) sınıflamasına göre hangi sınıfta değerlendirilmelidir?

A) ASA1  

B) ASA 2

C) ASA 3  

D) ASA 4

E) ASA 5

 

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 147 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Özet Ders Notu Sayfa: 104 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 113 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Soruları Sayfa: 100,101 İlgili notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı Soru: 86 İlgili sayfa için tıklayınız

 

29. Proliferatif gingivitisin bir formu gibi başlayıp, burun veparanazal sinüslerde kronik ülseratif lezyonlar şeklinde ilerleyen ve alt solunum yolları, göz ve kafa içerisine yayılan otoimmün bir hastalıktır.

Renal hasar ve pulmoner kavitasyonun sıkça görüldüğü son derece letal olan bu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sarkoidoz

B) Multipl nörofibromatoz

C) Wegener granülomatozu

D) Aspergilloz

E) Skleroderma

 

Referans: DUSDATA DUS Kampı Patoloji ve Oral Patoloji Ders Notu Sayfa: 63 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

30. Dudak-damak yarıkları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Pierre Robin sendromlarının %50’sinde bilateral dudak yarığı görülür.

B) Konuşmanın daha kaliteli olması için sert damak yarığı ilk 12 ayda, yumuşak damak yarığı 24 aydan sonra tamir edilmelidir.

C) Alveoler yarık ideal olarak 2. büyük azı dişleri sürdükten sonra kapatılmalıdır.

D) Dudak-damak yarıklı bireylerde iletim tipi işitme problemi olabileceğinden kulak tüpü takılabilir.

E) Dudak-damak yarığı operasyonunda orbicularis oriskasının anastomozu yapılmaz ise velofarengeal yetmezlik gelişme ihtimali artar.

 

Referans: DUSDATA DUS Kampı Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Özet Ders Notu Sayfa: 97 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Soruları Sayfa: 98, 99, 100 İlgili sayfa için tıklayınız

 

31.

45  yaşında kadın hastanın yukarıdaki periapikal radyografında görülen apikal radyolusent lezyona sahip dişler vitaldir.

Ağrı ve hassasiyeti olmayan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Periapikal semental displazi

B) Apikal apse

C) Periapikal granülom

D) Radiküler kist

E) Kondensing osteit

 

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu Sayfa: 28 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu Sayfa: 344 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Patoloji ve Oral Patoloji Ders Notu Sayfa: 43 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji DUS Son Tekrar Serisi Sayfa: 235 (spot 118) İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Oral Diagnoz ve Radyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 154 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Patoloji Soru Kitabı Sayfa: 18 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Soru Kitabı Sayfa: 221 Soru: 473 İlgili sayfa için tıklayınız

 

32. Kırk-altmış yaş arasında görülen, oral mukoza vederi epitelinde akantolizle karakterize vezikülobüllöz otoimmün hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herpes zoster enfeksiyonu

B) Müköz membran pemfigoidi

C) Epidermolizis bülloza

D) Pemfigus vulgaris

E) Eroziv tip liken planus

 

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu Sayfa: 199 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Patoloji ve Oral Patoloji Özet Ders Notu Sayfa: 59 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Patoloji Soru Kitabı Sayfa: 69 İlgili sayfa için tıklayınız

 

33. Aşağıdakilerden hangisi ikinci banyo solüsyonu içinde bulunan maddelerden biri değildir?

A) Asetik asit

B) Su

C) Alüminyum sülfat

D) Hidrokinon

E) Amonyum tiosülfat

 

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu Sayfa: 315, 316 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Oral Diagnoz ve Radyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 127, 128 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji DUS Son Tekrar Serisi Sayfa: 232 (spot 72) İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Soru Kitabı Soru: 179 İlgili sayfa için tıklayınız

 

34. Herpes labialis vezikülüne çıplak elle temas edildiğinde özellikle parmaklarda herpetik lezyon gelişimine neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herpes zoster enfeksiyonu

B) Herpetik panaris

C) Herpetik stomatit

D) El, ayak ve ağız hastalığı

E) Pemfigus vulgaris

 

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 213 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu Sayfa: 177 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Akademi Mikrobiyoloji (Bahri TEKER) Konu Kitabı Sayfa: 251 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Mikrobiyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 117 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

 

35. Aşağıdakilerden hangisi radyograf kontrastını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Objenin kalınlığı

B) Objenin dansitesi

C) Objenin atom numarası

D) Banyo solüsyonunun sıcaklığı

E) Radyografi çekim tekniği

 

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu Sayfa: 278, 317 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Oral Diagnoz ve Radyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 129 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji DUS Son Tekrar Serisi Sayfa: 233 (spot 80) İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Soru Kitabı Soru: 184, 185 İlgili sayfa için tıklayınız

 

36. Sjögren sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hipersalivasyon görülebilir.

B) Otoimmün bir hastalıktır.

C) Gözlerde kuruluk hissi olabilir.

D) Keratokonjunktivit görülür.

E) Sistemik lupus eritematozus ile birlikte görülebilir.

 

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 86 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Patoloji ve Oral Patoloji Ders Notu Sayfa: 50 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu Sayfa: 58, 59 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Patoloji ve Oral Patoloji Ders Notu Sayfa: 75 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Patoloji Ders Notu Sayfa: 18, 19 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Restoratif Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 72 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Oral Diagnoz ve Radyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 39, 40 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Patoloji Soru Kitabı Sayfa: 71, 72 İlgili sayfa için tıklayınız
Referans:
DUSDATA
Oral Patoloji Soru Kitabı Sayfa: 128
İlgili sayfa için tıklayınız

 

37. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde makroglossi görülmez?

A) Amiloidoz

B) Papiller hiperplazi

C) Akromegali

D) Kretinizim

E) Down sendromu

 

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu Sayfa: 211, 213 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

38. Aşağıdakilerden hangisi radyasyonun somatik sitokastik etkisidir?

A) Mukositis

B) Katarakt

C) Lösemi

D) Kserostomi

E) Tat değişikliği

 

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji DUS Son Tekrar Serisi Sayfa: 230 (spot 30,31) İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Soru Kitabı Sayfa: 138 Soru: 273 İlgili sayfa için tıklayınız

 

39. Abzorbe edilen radyasyon miktarını gösteren birim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Coulomb/kilogram (C/kg)

B) Sievert(Sv)

C) Becquerel (Bq)

D) Röntgen (R)

E) Gray(Gy)

 

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu Sayfa: 273 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Oral Diagnoz ve Radyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 92 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Soru Kitabı Sayfa: 133 Soru: 264 İlgili sayfa için tıklayınız

 

40. Otuz iki yaşında bir erkek hastanın radyografında;gömülü kalmış daimî üst kanin dişin kuronunu çevreleyen, uniloküler radyolusent, çevresi radyoopak ve belirgin sınırlı bir lezyon izlenmektedir.

 Bu patolojik oluşum aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Odontojenik keratokist

B) Ameloblastik fibrom

C) Hiperplastik folikül

D) Kompleks odontom

E) Dentigeröz kist

 

Referans: DUSDATA DUS Kampı Patoloji ve Oral Patoloji Ders Notu Sayfa: 55 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu Sayfa: 35 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu Sayfa: 345 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Oral Diagnoz ve Radyoloji Özet Ders Notu Sayfa: 155 Özet sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji DUS Son Tekrar Serisi Sayfa: 235 (spot 120) İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Soru Kitabı Sayfa: 222,223 Soru: 476, 477 İlgili sayfa için tıklayınız

 

41. Diş eti cep sıvısı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Periodontal cerrahi sonrası iyileşme periyodunda üretimi azalır.

B) Sağlıklı diş etinde cep sıvısı çok az miktarda bulur ya da hiç yoktur.

C) Hamilelik, ovulasyon ve doğum kontrol hapları kullanıldığında cep sıvısı akışı azalır.

D) İçeriğinde epitel, lökosit ve lenfosit gibi hücresel elemanlar bulunmaz.

E) İçeriğinde spesifik antikor ve antijenler bulunmaz.

 

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu Sayfa: 11 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Periodontoloji Özet Notu Sayfa: 12 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı Sayfa: 10, 127 İlgili sayfa için tıklayınız

 

42. Hamilelikte subgingival plak içeriğinde sayısında en fazla artış görülen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Porphyromonas gingivalis

B) Eikenella corrodens

C) Prevotella intermedia

D) Tannerella forsythia

E) Aggregatibacter actinomycetemcomitans

 

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu Sayfa: 34, 66 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Periodontoloji Özet Notu Sayfa: 33 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Periodontoloji DUS Son Tekrar Serisi Sayfa: 252 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı Sayfa: 31, 90, 122, 162 İlgili sayfa için tıklayınız

 

43. Diş taşı oluşumunu azaltması veya kontrol etmesi için diş macununun içeriğinde aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Alüminyum oksit

B) Sodyum lavril sülfat

C) Silikon oksit

D) Pirofosfat

E) Polivinil klorür

 

44. Aşağıdaki Gracey küretlerden hangisi, posterior dişlerin mezial yüzeylerinde kullanmak üzere dizaynedilmiştir?

A) Gracey 5-6      

B) Gracey 7-8 

C) Gracey 9-10

D) Gracey 11-12

E) Gracey 13-14

 

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu Sayfa: 198 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Periodontoloji Özet Notu Sayfa: 179 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı Sayfa: 51, 75, 93, 106, 149 İlgili sayfa için tıklayınız

 

45. Sigara kullanımının, periodontal hastalıkların etiyolojisi, prevalansı ve şiddeti üzerine etkilerideğerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sondlamada kanamayı artırır.

B) Cep derinliğini, ataşman kaybını ve kemik kaybını artırır.

C) Peridontitise bağlı diş kaybını artırır.

D) Periodontal yıkımın şiddetini ve prevalansını artırır.

E) Diş eti oluğu sıvısında TNF-α ve PGE2 seviyelerini artırır.

 

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu Sayfa: 113 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Periodontoloji Özet Notu Sayfa: 101 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı Sayfa: 198, 209, 226 İlgili sayfa için tıklayınız

 

46. Aşağıdakilerden hangisi, gingival inflamasyonun ilk aşaması olan başlangıç lezyonunun özelliklerinden biri değildir?

A) Yoğun fibroblast yıkımı görülür.

B) Diş eti oluğu sıvısı miktarında artış görülür.

C) Kapiller vazodilatasyon ve kan akışında artış görülür.

D) Nötrofil infiltrasyonunda artış görülür.

E) Perivasküler kollajen kayıpları görülür.

 

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu Sayfa: 107 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Periodontoloji Özet Notu Sayfa: 96 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Periodontoloji DUS Son Tekrar Serisi Sayfa: 255 İlgili sayfa için tıklayınız

 

47. Periodontal cerrahide periodontal ligament ve kemik hücrelerinin yara bölgesine gelmesini sağlamak için kullanılan, rezorbe olmayan membran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Polylactic asit

B) Polyglactin910

C) Polytetrafluoroethylene

D) Poly-D, L-lactide-co-glycolide

E) Kollajen membran

 

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu Sayfa: 105, 106 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Periodontoloji DUS Son Tekrar Serisi Sayfa: 255 İlgili sayfa için tıklayınız

 

48. Periodontal tedavi fazlarından hangisinde endodontik tedavi uygulanır?

A) Faz I tedavi

B) Faz II tedavi

C) Faz III tedavi

D) Faz IV tedavi

E) Öncelikli faz tedavi

 

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu Sayfa: 194 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Periodontoloji Özet Notu Sayfa: 175 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Periodontoloji DUS Son Tekrar Serisi Sayfa: 264 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı Sayfa: 95, 222 İlgili sayfa için tıklayınız

 

49. Periodontal hastalıkların tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılan tetrasiklinlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Konsantrasyonları diş eti oluğu sıvısında, serumda-kinden 2-10 kat daha fazladır.

B) Antikollajenaz etki gösterip doku yıkımını inhibe edebilir ve kemik rejenerasyonuna yardımcı olabilirler.

C) Gram negatif bakterilerden çok gram pozitif bakterilere etkilidirler.

D) Geniş antibakteriyel spektrumu ile semisentetik penisilinlerdir.

E) Diş eti oluğu sıvısında düşük konsantrasyonda bile birçok patojene karşı oldukça etkilidirler.

Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu Sayfa: 167 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

50. Aşağıdakilerden hangisi peri-implantit oluşumu için risk faktörlerinden biri değildir?

A) Kötü ağız hijyeni

B) Periodontit hikâyesi olması

C) Diyabet

D) Alkol kullanımı

E) Kısa implant kullanımı

 

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu Sayfa: 186 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Periodontoloji Özet Notu Sayfa: 169 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı Sayfa: 119 İlgili sayfa için tıklayınız

 

51. Ortodontik tedavi sırasında; bir dişe sürekli ağır kuvvetler uygulandığında, diş hareketinin kuvvet uygulandıktan kaç gün sonra gerçekleşmesi beklenir?

A) 1-2 gün

B) 3-5 gün

C) 7-14 gün

D) 20-30 gün

E) 40-60 gün

 

52. İskeletsel açık kapanışa eşlik eden sınıf II iskelet selanomalinin büyüme gelişim dönemindeki tedavisi için en etkili yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üst molar dişlere oksipital headgear uygulanması

B) Üst molar dişlere kombine headgear uygulanması

C) Üst çeneye bir splint aracılığıyla oksipital headgear uygulanması

D) Arka ısırma bloklu fonksiyonel aparey uygulanması

E) Oksipital headgear ile birlikte arka ısırma bloklu fonksiyonel aparey uygulanması

 

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu Sayfa: 103 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Ortodonti Özet Ders Notu Sayfa: 85 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Ortodonti Soru Kitabı Sayfa: 88 Soru: 290 İlgili sayfa için tıklayınız

 

53. Aşağıdakilerden hangisi ortodontik kuvvet kaynaklarından biri değildir?

A) Ortodontik teller

B) Molar bantlar

C) Vidalar

D) Yaylar

E) Elastikler

 

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu Sayfa: 131 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Ortodonti Özet Ders Notu Sayfa: 111 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

 

54. Sınıf III maloklüzyonlarda yüz maskesi tedavisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Alt çenenin posterior rotasyonuna neden olur.

B) Enseden ankraj alınıp üst çeneye posterior yönde kuvvet uygulanır.

C) Tedaviye başlamak için pubertal atılım döneminin sonlanması beklenir.

D) Alt keser dişlerin protrüzyonuna neden olur.

E) Erken karışık dişlenme döneminde kullanılmaz.

 

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu Sayfa: 105 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Ortodonti Özet Ders Notu Sayfa: 87 Özet notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Soru Kitabı Sayfa: 144, 146 Soru: 465, 471 İlgili sayfa için tıklayınız

 

55. Nazomaksiiler kompleksin postnatal büyümesi ve gelişimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Maksilla ileri ve aşağı yönde yer değiştirir.

B) Maksillanın anterior yüzeyinde rezorpsiyon meydana gelir.

C) Posterior tüber bölgesinde kemik apozisyonu ile daimî molar dişlerin sürmesi için yer kazanılır.

D) Nazal tabanda rezorptif, orbita tabanında ise apozisyonel yeniden şekillenme olayları görülür.

E) Transversal yönde, midpalatal suturun ön bölgesindeki sutural büyüme, arka bölgesindeki sutural büyümeden daha fazladır.

 

Referans: DUSDATA DUS Kampı Ortodonti Özet Ders Notu Sayfa: 14, 16, 17 Özet notundaki sayfa için tıklayınız


56. Aşağıdakilerden hangisi ortodontik tedaviler sırasında kullanılan yer kazanma yollarından biri
değildir?

A) Kesici dişlerin protrüzyonu

B) Spee eğrisinin düzleştirilmesi

C) Diş kavsinin transversal yönde genişletilmesi

D) Molar dişlerin distalizasyonu

E) Daimî diş çekimi

 

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu Sayfa: 55 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Ortodonti Özet Ders Notu Sayfa: 49 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

 

57. Aşağıdakilerden hangisi lateral sefalometrik analizlerde kullanılan dikey yön değerlendirme ölçümlerinden biri değildir?

A) Mandibuler düzlem açısı

B) N-Me

C) Y aksı açısı

D) ANS-Me

E) SNB

 

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu Sayfa: 63 (tablo) Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Ortodonti Özet Ders Notu Sayfa: 55 (tablo) Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA 2012 Kış Dönemi 3. Deneme Sınavı Soru: 97 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Ortodonti Soru Kitabı Sayfa: 78, 84 Soru: 258, 276 İlgili sayfa için tıklayınız

 

58. Alt ve üst dişlerin mezyodistal boyutları arasındaki uyumu değerlendiren analize ne ad verilir?

A) Steiner analizi

B) Downs analizi

C) Bolton analizi

D) Ricketts analizi

E) Hayce-Nance analizi

 

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu Sayfa: 56 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Ortodonti Özet Ders Notu Sayfa: 50 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Ortodonti Soru Kitabı Sayfa: 73 Soru: 243 İlgili sayfa için tıklayınız

 

59. Aşağıdakilerden hangisi sabit fonksiyonel bir apareydir?

A) Herbst

B) Bionatör

C) Frankel

D) Aktivatör

E) Twin blok

 

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu Sayfa: 107 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Ortodonti Özet Ders Notu Sayfa: 90, 91 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Ortodonti Soru Kitabı Sayfa: 150 Soru: 486 İlgili sayfa için tıklayınız

 

60. Dudak-damak yarıkları, embriyonik kraniofasiyal gelişimin hangi evresinde ortaya çıkar?

A) Germ tabakası oluşumu evresi

B) Nöral tüp oluşumu evresi

C) Hücre topluluklarının oluşumu, göçü ve etkileşimi evresi

D) Organ sistemlerinin oluşumu evresi

E) Dokuların en son farklılaşma evresi

 

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu Sayfa: 116 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Ortodonti Özet Ders Notu Sayfa: 98 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

 

61. Aşağıdakilerden hangisi kanal tedavisi uygulanmış bir dişte kırık oluşmasında etken değildir?

A) Kanal tedavisi sırasında aşırı genişletme yapılması

B) Kanal tedavisi sonrası dentinin su içeriğinin azalması

C) Kanalın koronal bölümünde aşırı genişletme yapılması

D) Kanal dolgusu sırasında aşırı kompaksiyon basıncı uygulanması

E) Kanala post yerleştirilmesi sırasında aşırı basınç uygulanması

 

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu Sayfa: 52, 75, 76, 173 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

62. Başarısız endodontik tedavilerde kök kanallarından en fazla izole edilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enterococcus faecalis

B) Candida albicans

C) Actinomyces israelii

D) Prevotella intermedia

E) Bacteroides melaninogenicus

 

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu Sayfa: 99, 102, 135, 203 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı Sayfa: 140, 141, 145, 146, 147, 148 İlgili sayfa için tıklayınız

 

63. Bakteriyal biyo filmler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Biyofilmin oluşumunda, bir yüzey üzerine yapışa planktonik bakteriler rol alır.

B) Biyofilm yapısı dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

C) Biyofilm içerisinde bulunan bakteriler kendi gene özelliklerini birbirlerine aktarabilir.

D) Planktonik bakteri, biyofilm içindeki bakteriye göı daha virulandır.

E) Biyo film içindeki bakteriler besin kıtlığında bile yaşamlarını kolayca sürdürebilir.

 

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa: 267 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

64. Aşağıdakilerden hangisi osteoklastik aktiviteyi inhibe eder?

A) Tiroid hormonu

B) Prostaglandinler

C) Kininler

D) Tümör nekrozis faktörleri

E) Bisfosfonatlar

 

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu Sayfa: 123 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu Sayfa: 32 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız Diş ve Çene Cerrahisi DUS Son Tekrar Serisi Soru: 64 Sayfa: 218 (spot 277) İlgili sayfa için tıklayınız

 

65. Kanal eğesinin kesici köşesi ile uzun aksı arasında oluşan açı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kesme açısı

B) Heliks açısı

C) Rake açısı

D) Oryantasyon açısı

E) Oluk açısı

 

66. Rejeneratif endodontik uygulamalarda revaskülarizasyonun sağlanması ve ortamın dezenfeksiyonu için en etkili kombinasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Streptomisin /Tetrasiklin, (1:1)

B) Penisilin / Klaritromisin, (1:1)

C) Siprofloksasin / Metronidazol / Minosiklin, (1:1:1)

D) Sefalosporin /Tetrasiklin /Sulfonamid, (1:1:1)

E) Penisilin / Eritromisin, (1:1)

 

67. Aşağıdakilerden hangisi rezin esaslı kanal dolgu maddesi değildir?

A) RoekoSeal      

B) Epiphany

C) AH26

D) Diaket

E) EndoREZ

 

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu Sayfa: 147, 148 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

68. Komplike kuron kırıklarının tedavisinde vital pulpa tedavisi seçeneklerinin başarısında aşağıdakilerden hangisi rol oynamaz?

A) Travmayı takiben ilk 24 saat içinde tedavinin yapılması

B) Bakteri sızdırmaz bir kapatmanın sağlanması

C) Kırılmış kuron parçasının tedavide kullanılması

D) Antibakteriyel özelliği yüksek bir pulpa kaplama ajanının kullanılması

E) Pulpa kaplama ajanı olarak kalsiyum hidroksit veya mineral trioksit agregad’ın tercih edilmesi

 

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu Sayfa: 118, 119, 122, 126, 191 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 122 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 91 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Soruları Sayfa: 100 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

 

69. Kök ucu cerrahisinden sonra anjiyogenez olmaksızın bölgede yeterli kanlanma sağlanamaz ve yara iyileşmesi tamamlanamaz.

Aşağıdakilerden hangisi anjiyogenez stimülatör faktörlerden biri değildir?

A) Vaskülerendotelyal büyüme faktörü

B) Transforme edici büyüme faktörü-α

C) İnterlökin-1

D) Tümör nekrozis faktör-α

E) C-terminal “cross-linking” telopeptid

 

70. Aşağıdakilerden hangisi kök kanal tedavisinde kullanılan irrigasyon solüsyonlarının yararlarından biri değildir?

A) Organik debrisin çözülmesini sağlaması

B) Dentin tübüllerini tıkaması

C) Mikroorganizmaların ortadan kaldırılması

D) Kanal duvarlarının ıslatılması

E) Kök kanal enstrümanlarının ulaşamadığı bölgelerde dezenfeksiyon etkisi sağlaması

 

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu Sayfa: 130 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı Sayfa: 174, 176, 182, 193, 194 İlgili sayfa için tıklayınız

 

71. M. Topikal florid uygulamalarında en sık kullanılan ajanlar kalay florid, sodyum florid ve asidüle fosfat floriddir.

Bu maddelerin içeriklerindeki florid konsantrasyonları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kalay florid     Sodyum florid        Asidüle fosfat florid

A) % 1,23        % 8-10                        % 2

B) % 2             % 1,23                        % 8,10

C) % 4             % 10-20                      % 23,1

D) % 8-10         % 2                            % 1,23

E) % 10-20        % 4                            % 23,1

 

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 108 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 81 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

 

72. Apeksi açık, genç sürekli dişlerde meydana gelen komplike kuron kırıklarında, canlı pulpa proliferatif cevap veriyorsa en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuafaj

B) Servikal pulpotomi

C) Parsiyal pulpotomi

D) Apeksifikasyon

E) Kök kanal tedavisi

 

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 81, 122 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 91 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı Soru: 281, 313, 330 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA 2012 Kış Dönemi 3. Deneme Sınavı Soru: 119 İlgili sayfa için tıklayınız

 

73. Aşağıdakilerden hangisi yer tutucu endikasyonunu etkilemez?

A) Hastanın yaşı

B) Sürekli dişin konjenital eksikliği

C) Sürmemiş dişin üstündeki kemik miktarı

D) Sürme sırası

E) Hastanın cinsiyeti

 

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 206, 207 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 157, 158 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

 

74. Süt dişlenmede anterior dört keserin 3 yaşından önce kaybedilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Daimî dentisyonda orta hat sapması

B) Dil itme alışkanlığı

C) Konuşma bozukluğu

D) Çocuğun psikolojisinde bozulma

E) Estetik görüntünün bozulması

 

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 17 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu Sayfa: 89 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 16 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı Sayfa: 173 Soru: 469 İlgili sayfa için tıklayınız

 

75. Doğumla birlikte ağızda görülen dişlere ne ad verilir?

A) Mezyodens

B) Neonatal diş

C) Natal diş

D) Sürnümerer diş

E) Turner diş

 

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 12, 51, 52, 56 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans:
DUSDATA
Ortodonti Ders Notu Sayfa: 24 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 12 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Ortodonti Özet Ders Notu Sayfa: 21 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Restoratif Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 19 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı Sayfa: 147 Soru: 398 İlgili sayfa için tıklayınız

 

76. Avülse daimî dişin re-implantasyonunda splint süresi en az ne kadar olmalıdır?

A) 3-5 gün

B) 1 -2 hafta

C) 3-4 hafta

D) 5-6 hafta

E) 2 ay

 

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 131, 132, 133, 134 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 98, 99, 100, 101 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Özet Ders Notu Sayfa: 74 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı Sayfa: 107, 112, 113 Soru: 287, 308, 309, 312 İlgili sayfa için tıklayınız

 

77. Çoklu diş eksikliği gözlenen sendrom aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ektodermal displazi

B) Cleidocranial dysostosis

C) Down sendromu

D) Amelogenesis imperfecta

E) Treacher Collins sendromu

 

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 50 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu Sayfa: 23 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu Sayfa: 106 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 37 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Restoratif Diş Tedavisi Özet Ders Notu Sayfa: 117 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Soruları Sayfa: 94 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı Sayfa: 24 Soru: 67, 68 İlgili sayfa için tıklayınız

 

78. Amerikan Pediatrik Diş Hekimliği Akademisine göre aşağıdakilerden hangisi çocuk hastada çürük risk tayini değerlendirilirken önemli bir faktör olarak kabul edilmez?

A) Çocukta mental-motor gelişim geriliği olması

B) Son çürük lezyonunun ne zaman geliştiği

C) Ailenin sosyo-ekonomik durumu

D) Çocuğun florid takviyesi alması

E) Çocuğun anne sütü almış olması

 

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 85 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 64 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı Sayfa: 37, 46 Soru: 103, 126 İlgili sayfa için tıklayınız

 

79. Aşağıdaki durumlardan hangisinde, endokardit profilaksisi önerilir?

A) Ölçü alınması

B) Ortodontik apareylerin uyumlandırılması

C) İntraligamenter lokal anestezi uygulaması

D) Topikal florid uygulaması

E) Rubber dam takılması

 

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 229 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu Sayfa: 14 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 175 Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Periodontoloji DUS Son Tekrar Serisi Sayfa: 262 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Soruları Sayfa: 14 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı Sayfa: 36, 37, 88,242 İlgili sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı Sayfa: 211, 212, 219, 220 Soru: 560, 561, 582 İlgili sayfa için tıklayınız

 

80. Başarılı bir süt dişi pulpotomisinden sonra artmış kuron kırığı riski varsa aşağıdaki restoratif materyallerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Paslanmaz çelik kuron

B) Kompomer restorasyon

C) Kompozit restorasyon

D) Amalgam restorasyon

E) Restoratif cam iyonomer siman

 

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu Sayfa: 75, 78, 195 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA DUS Kampı Pedodonti Özet Ders Notu Sayfa: 148 Ders Özet notundaki sayfa için tıklayınız

Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı Sayfa: 163, 164, 165 Soru: 435, 438, 443 İlgili sayfa için tıklayınız