2012 Eylül DUS Soruları

Temel Bilimler

Klinik Bilimler

Cevap Anahtarı

 

2012 Eylül DUS Anketleri

Anket 1: Bu sınavı değerlendiriniz

Anket 2: Branşları değerlendiriniz

Anket 3: ÖSYM'yi değerlendiriniz

Anasayfaya
geri dön
 

EYLÜL 2012 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

41. Kompozitlerde polimerizasyon başlatıcısı olarak kul-lanılan kamforokinonun, ışığı çoğunlukla absorbe ettiği dalga boyu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 274 nm
B) 374 nm
C) 474 nm
D) 574 nm
E) 674 nm

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 125 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 105 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 133 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

42. Kök yüzeyi çürüğünde en sık görülen mikroorganiz-ma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Actinomyces
B) Lactobacillus
C) Veillonella
D) Streptococcus mutans
E) Streptococcus sanguis

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 069 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 071 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 058 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 059 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 052 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 200 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Eylül 2012 Dönemi 2. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 020 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Eylül 2012 Dönemi 2. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 021 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 264 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

43. Hipokalsifiye minenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Yumuşak ve translusent
B) Sertvetranslusent
C) Yumuşak ve opak
D) Sert ve opak
E) Çok sert ve translusent

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 051 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 077 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu (Ek Fasikül) 1.Fasikül Sayfa: 001 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

44. Aşağıdaki kaide materyallerinden hangisinin kompresyon kuvvetlerine karşı dayanımı en fazladır?
A) Polikarboksilat siman
B) Çinko oksit ojenol
C) Rezin modifiye cam iyonomer siman
D) Çinko fosfat siman
E) Cam iyonomer siman


45. Aşağıdakilerden hangisi diş preparasyonlarında nokta açısını tanımlar?
A) Kavite duvarı ile dişin dış yüzeyi arasında oluşan açıdır.
B) Kavite içerisinde farklı yönlenen üç yüzeyin birleşim açısıdır.
C) Kavite içerisinde fasiyal ve pulpal duvarların birleşim açısıdır.
D) Kavite içerisinde pulpal ve aksiyal duvarların birleşim açısıdır.
E) Kavite içerisinde aksiyal ve gingival duvarların birleşim açısıdır.

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 095 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 080 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 088 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 202 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

46. Ağızda çok sayıda dişte görülen, yumuşak ve açık renkli formdaki çürük lezyonları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rezidüel çürük lezyonları
B) Kronik çürük lezyonları
C) Başlangıç çürük lezyonları
D) Sekonder çürük lezyonları
E) Rampant çürük lezyonları

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 070 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 058 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 059 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 066 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 048 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

47. Aşağıdakilerden hangisi çürük, abrazyon, erozyon, atrizyon veya operatif prosedürler gibi lokal uyaranlara karşı oluşturulan dentin tiplerinden biri değildir?
A) Sekonder dentin
B) Reaksiyoner dentin
C) Reparatif dentin
D) İrregüler dentin
E) İritasyon dentini

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 010 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 004 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 005 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 304 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 305 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 197 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 033 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 027 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 005 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 010 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

48. Posterior dişlerde kompozit dolgu maddesi kullanımı için aşağıdakilerden hangisi kontrendikedir?
A) Mine dokusu ile sınırlı küçük-orta boy lezyonlar
B) Premolar ve birinci molar dişlerin estetik restorasyonları
C) Geriye kalan zayıf diş yapısını güçlendirmek üzere kullanılan bazı büyük restorasyonlar
D) Ağıroklüzal streslerin varlığı
E) Kuron altyapısı olarak kullanılan bazı restorasyonlar

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 158 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 165 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 129 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 135 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 135 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 152 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 153 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

49. Amalgam alaşımlarda diğer elementlerin oksidasyonunu engelleyen ve gecikmiş ekspansiyona neden olan element aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gümüş
B) Kalay
C) Bakır
D) Demir
E) Çinko

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 155 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 126 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 149 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

50. Floridlerin çürük önleme mekanizmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tükürükteki floroapatitin diş sert dokularına çökelmesini artırır.
B) İntraselüler polisakkarit oluşumunu artırır.
C) Kavitasyon göstermeyen başlangıç çürük lezyonlarının remineralizasyonunu hızlandırır.
D) Glikoziltransferazın enzimatik üretimini inhibe eder.
E) Bakteriyal adezyonu azaltır.

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 222 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 205 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 167 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 211 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 212 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 077 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

51. Yumuşak damağa kadar uzanan ve opere edilemeyen maksiller torus varlığında aşağıdaki ana bağlayıcı tiplerinden hangisi kullanılır?
A) Palatal plak
B) Palatal bar
C) Palatal U plak
D) Palatal H bar
E) Labial bar

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 042 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

52. Vener-metal restorasyonlarda aşağıdaki diş eti bitiş çizgisi tiplerinden hangisi en az gerilim yaratır?
A) Chamfer
B) Shoulder
C) Bizotajlı shoulder
D) Knife-edge
E) Radyal shoulder

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 067 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Protetik Diş Tedavisi Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 014 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

53. Aşağıdakilerden hangisi alt çenenin tüm eksantrik hareketlerinde, alt ve üst dişlerin tümünün aynı anda ve sürekli teması sonucu ortaya çıkan oklüzyon tipidir?
A) Sentrik oklüzyon
B) Unilateral balanslı oklüzyon
C) Kanin koruyuculu oklüzyon
D) Bilateral balanslı oklüzyon
E) Protrüzif oklüzyon

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 152 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

54. Lateral mandibüler hareketlerde yatay düzlemden bakıldığında kondil yolunun sagittal düzlem ile yaptığı açı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fasiyal açı
B) Bennet açısı
C) Fischeraçısı
D) İnsizalaçı
E) Tüberkül açısı

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 148 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

55. Aşağıdakilerden hangisi çevresel kroşeler sınıfına girmez?
A) Akers kroşe
B) Halka kroşe
C) Embrazür kroşe
D) Geri etkili kroşe
E) Roach kroşe

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 038 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

56. Aşağıdaki ölçü maddelerinden hangisinin dezenfeksiyonunda klorin solüsyonları kullanılmamalıdır?
A) Aljinat
B) Agar
C) Silikon
D) Polieter
E) Çinko oksit ojenol

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 257 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

57. Nazal ve paranazal bölge tümörlerinin cerrahi rezeksiyonunu takiben ağız ve komşu kaviteleri birbirinden ayırmak için kullanılan protez aşağıdakilerden hangisidir?
A) Obturator protez
B) Palatal lift protez
C) Palatal augmentation protezleri
D) Speech aid protezleri
E) Flange protezleri

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 257 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

58. Aşağıdakilerden hangisi tam seramik sistemlerde kırılmaya karşı direnci artırmak amacı ile kullanılan kristallerden biri değildir?
A) Lösit
B) Kalsit
C) Zirkonya
D) Alumina
E) Sanidine

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 219 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 220 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

59. Herbst testleri sırasında, ıslık çalma ve emme hareketlerinde hastanın alt protezinde hareketlenme varsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Dil frenilumu bölgesi kısaltılır.
B) Vestibül ön kenarı ve dudak frenilumu kısaltılır.
C) Yanak vestibülü ve yanak frenilumları kısaltılır.
D) Molarlar hizasında dil altı bölgesi kısaltılır.
E) Sol ve sağ taraftan kanin ve küçük molarlar hizasında kısaltma yapılır.

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 014 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

60. Metal destekli seramik restorasyonlarda metal-porselen bağlantısında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) van der Waals kuvvetleri
B) Mekanik bağlantı kuvvetleri
C) Kompresif kuvvetler
D) Manyetik kuvvetler
E) Kimyasal bağlantı kuvvetleri

Referans: DUSDATA Protetik Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 213 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Protetik Diş Tedavisi Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 011 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

61. Yüz felci şikâyeti ile başvuran 50 yaşındaki erkek hastanın yapılan fizik muayenesinde parotis bölgesinde kitle tespit ediliyor. Kitleden alınan biyopsi örneğinde yoğun mitotik aktivite ile beraber kribriform yapıda küçük koyu boyanan hücre grupları, bazoidal hücre infiltrasyonu ve perinöral invazyon saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adenokistik karsinom
B) Polimorfoz “low grade” adenokarsinom
C) Monomorfik adenom
D) Osteosarkom
E) Onkositom

Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 058 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 077 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 201 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 203 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

62. Aşağıdakilerden hangisi oral Candida enfeksiyonunun predispozan faktörlerinden biri değildir?
A) Protez kullanımı
B) Kserostomi
C) Diyabet
D) İmmünoaktivatör ajan kullanımı
E) Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 184 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 183 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 188 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 167 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 062 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

63. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi ester grubuna aittir?
A) Bupivakain
B) Prokain
C) Lidokain
D) Prilokain
E) Mepivakain

Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 127 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Farmakoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 128 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 166 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 152 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

64. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi oral mukozada melanin pigmentasyonuna neden olan hastalıklardan biri değildir?
A) Addison hastalığı
B) McCune-Albright sendromu
C) Diskeratozis konjenita
D) Peutz-Jeghers sendromu
E) Behçet hastalığı

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 159 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 196 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Patoloji Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 061 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Patoloji Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 122 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Patoloji Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 123 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Patoloji Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 016 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

65. Oral bölgede en fazla görülen malign tümör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fibrosarkom
B) Kondrosarkom
C) Skuamöz hücreli karsinom
D) Mukoepidermoid karsinom
E) Osteosarkom

Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 181 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 067 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Patoloji Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 103 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

66. Antral psödokistler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Maksiüer sinüs polipleri olarak da bilinirler.
B) Maksillersinüsün doğal ostiumunun tıkanması sonucu meydana gelirler.
C) Klinik olarak sinüzit bulguları görülür.
D) Çok katlı yassı epitel ile çevrilidirler.
E) Tedavi gerektirmez, zamanla kaybolurlar.


67. Aşağıdaki semptomlardan hangisi Gorlin-Goltz sendromunda görülmez?
A) Çenelerde multipl keratokistler
B) Periferal osteomlar
C) Vertebra anomalileri
D) Geniş burun kökü
E) Deride bazal hücreli karsinomlar

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 106 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 094 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 147 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Patoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 050 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Patoloji Çalışma Soruları 1.Fasikül Sayfa: 036 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

68. Aşağıdakilerden hangisi mandibula kırıklarında açık redüksiyon kontrendikasyonudur?
A) Deplase, stabil olmayan kırık segmentlerinin varlığı
B) Panfasiyal fraktürlerde
C) Maksillomandibüler fiksasyon uygulamasının yapılamadığı durumlar
D) Kırık bölgesindeki kemikte belirgin enfeksiyon olması
E) Kondil kırığı ve mandibulanın bir başka bölgesindeki kırığın bir arada olması


69. İmplant uygulamalarında kemik dansitesinin değerlendirilmesinde kullanılan D1, D2, D3 ve D4 sınıflamasına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) D1 kemik yüklemelere elverişlidir.
B) D1 kemikte implant yerleştirirken soğutmaya daha fazla önem verilmelidir.
C) Anterior mandibulada çoğunlukla D3 kemik mevcuttur.
D) D4 kemikte mümkün olduğunca uzun ve geniş implant kullanılmalıdır.
E) D4 kemik uzun dönem dişsiz kalmış posterior maksillada görülür.

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 140 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

70. Trigeminal nevraljinin bulguları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sürekli ve keskin ağrı ile karakterizedir.
B) Tedavisinde karbamazepin en yaygın kullanılan ilaçlardan biridir.
C) Ağrı, temas ve uyaranla tetiklenir.
D) Ağrı genelde tek taraflı olup nacliren orta hattı geçer.
E) Ağrı sadece nervus trigeminus’un dağılım alanında görülür.

Referans: Eylül 2012 Dönemi 2. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 026 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

71. Aşağıdakilerden hangisinde doku ve yapıların radyografik görünümleri, radyolusentten radyoopağa doğru sıralanmıştır?
A) Yumuşak doku-trabeküler kemik-kemik iliği-kortikal kemik-mine
B) Kemik iliği-yumuşak doku-trabeküler kemik-mine-kortikal kemik
C) Yumuşak doku-kemik iliği-trabeküler kemik-kortikal kemik-mine
D) Yumuşak doku-trabeküler kemik-kemik iliği-mine-kortikal kemik
E) Kemik iliği-yumuşak doku-trabeküler kemik-kortikal kemik-mine

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 317 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 128 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

72. İki veya daha fazla sayıdaki süt ya da daimi diş kökünün, sement yüzeylerinden birbirleriyle kaynaşmasına ne ad verilir?
A) Füzyon
B) Konkresens
C) Dilaserasyon
D) Transpozisyon
E) Geminasyon

Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 023 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 027 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 198 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 029 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 053 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 039 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 307 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 010 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 258 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

73.
I.  Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi
II. Artrografi
III. Manyetik rezonans görüntüleme

Temporomandibüler eklem diski yukarıdaki tekniklerden hangileri ile tam olarak görüntülenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 396 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 397 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 197 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 198 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 239 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 240 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

74. Aşağıdakilerden hangileri X-ışını oluşumu sırasında tüp içerisinde ortaya çıkan yüksek ısıyı etkisiz hâle getirmek için kullanılır?
A) Bakır blok - Yağ
B) Bakır blok - Molibden
C) Yağ - Molibden
D) Alüminyum - Bakır blok
E) Molibden - Alüminyum

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 266 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 086 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 120 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

75. Aşağıdaki sistemik hastalık - bulgu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
      Sistemik Hastalık            Bulgu

A) Osteoporozis                      Kemik dansitesinde azalma
B) Renal osteodistrofi             Dişlerde hipokalsifikasyon
C) Hipotiroidizm                      Kemik dansitesinde azalma
D) Hiperparatiroidizm              Lamina clura kaybı
E) Rikets                                 Kemik dansitesinde artma

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 094 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 095 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 067 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 128 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 129 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

76. Çenelerdeki normal anatomik oluşumların radyografisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İnsisiv fossa radyolusent izlenir.
B) Anterior nazal spina radyolusent izlenir.
C) Lingual foramen, opak bir hat ile çevrili yuvarlak radyolusent sahadır.
D) Mental fossa, mandibulanın anterior yüzeyindeki radyolusent depresyon sahasıdır.
E) Eksternal oblik sırt, radyoopak bir çizgi olarak izlenir.

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 363 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 364 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 365 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 170 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 171 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 172 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

77. Sıklıkla üst dudakta ve yüzde şişlik, fasiyal paralizi vefissürlü dil belirtileri ile kendini gösteren durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Median rhomboid glossit
B) Sarkoidoz
C) Nörofibroma
D) Melkersson-Rosenthal sendromu
E) Sialadenitis

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 212 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 058 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

78. Ağız içi radyografi tekniklerinden biri olan paralel teknikle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Diş ve film birbirine paralel olmalıdır
B) X-ışınları, film ve dişe dik olarak gönderilmelidir.
C) Işın kaynağı-diş arası mesafe mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.
D) Diş-film mesafesi mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.
E) Fokal spot küçük olmalıdır.

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 291 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 107 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 230 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

79. Zigomatik arkın görüntülenmesinde kullanılan ideal radyografi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Posteroanterior sefalometrik
B) Reverse-Towne
C) Lateral sefalometrik
D) Submentoverteks
E) Lateral ramus

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 297 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 113 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 231 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 158 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

80. Aşağıdakilerden hangisinde sialore görülmez?
A) Yeni yapılan hareketli protezler
B) Aftöz ülserler
C) Nöromusküler bozukluklara bağlı mental retardasyon
D) Ağır metal zehirlenmeleri
E) Sigara kullanımı

Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 402 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Oral Diagnoz ve Radyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 403 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

81. İnterdental papillada krater benzeri çöküntüye neden olan ve gri psödomembran ile kaplı ülserasyon aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür?
A) Oral mukoz-membran pemfigoid
B) Pemfigus vulgaris
C) Eritema multiforme
D) Primer herpetik gingivostomatit
E) Akut nekrotizan ülseratif gingivitis

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 071 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 066 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 014 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 018 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 157 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

82. Gingivektomi operasyonunda fasiyal ve lingual yüzeylerdeki insizyonlar için kullanılan periodontal bıçak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orban
B) Kirkland
C) Prichard
D) Ochsenbein
E) Merrifield

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 124 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 199 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 110 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 180 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 016 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 108 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 131 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

83. Aşağıdakilerden hangisi “Restoratif Faz (Faz III tedavi)” içerisinde yer almaz?
A) Sabit protetik uygulamalar
B) Endodontik tedavi
C) Hareketli protetik uygulamalar
D) Restoratif işlemler sonrası oluşan doku cevabının değerlendirilmesi
E) Periodontal muayene

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 194 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 175 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 043 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

84. İltihabi periodontal hastalıkların patogenezinde en önemli rolü oynayan proinflamatuvar sitokinler aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnterlökin-1, İnterlökin-2
B) İnterlökin-2, İnterlökin-5
C) İnterlökin-1 ,Tümör nekrozis faktör-α
D) İnterferon, Trombosit kaynaklı büyüme faktörü
E) İnsülin benzeri büyüme faktörü-ß, Trombosit kaynaklı büyüme faktörü

Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 283 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 284 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 295 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 135 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 136 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

85. Diş eti bağ dokusunda hacim olarak en fazla bulunan komponent aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kollajen fibriller
B) Fibroblastlar
C) Damarlar
D) Sinirler
E) Matriks

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 008 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 010 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

86. Aşağıdakilerden hangisi gingivektominin kontrendikasyonlarından biridir?
A) İlaca bağlı diş eti büyümeleri
B) Kemik üstü ceplerin eliminasyonu
C) Kemik üstü periodontal apselerin eliminasyonu
D) İnflamasyona bağlı diş eti büyümeleri
E) Cep tabanının, mukogingival birleşimin apikalinde olduğu durumlar

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 123 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 109 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 149 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 039 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

87. Periodontal cep derinliği ölçümünde aşağıdakilerden hangisi sondlama derinliğini etkilemez?
A) Sondun boyutu
B) Sondun açısı
C) Dokuların inflamasyon durumu
D) Sondun yapıldığı materyal
E) Sondun uygulanma kuvveti


88. Aşağıdakilerden hangisi plaktan bağımsız gingival lezyonlardan biridir?
A) Herpes virus enfeksiyonları
B) İlaca bağlı diş eti büyümeleri
C) Puberte ile ilişkili gingivitis
D) Hamileliğe bağlı gingivitis
E) Lösemiye bağlı gingivitis

Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 022 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 022 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

89. Periodontitin kardiyovasküler hastalık açısından risk oluşturmasında aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?
A) Bakterilerin trombositler üzerine direkt etkisi
B) Bakterilerin endotelyal hücreleri invazyonu
C) Proinflamatuvar mediyatörlerin vasküler dokuda endokrin benzeri etki göstermesi
D) Otoimmün cevaplar
E) Birikmiş glikasyon son ürünlerinin dokularda yüksek seviyede bulunması


90. Yirmi yedi yaşında kadın hastanın, yapılan muayenesinde birinci molar ve kesici dişlerinin yanı sıra 3 daimi dişinde daha 7 mm periodontal cep varlığı saptanıyor.

Belirgin ataklar şeklinde kemik ve ataşman yıkımı varlığı olan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lokalize agresif periodontitis
B) Lokalize kronik periodontitis
C) Generalize agresif periodontitis
D) Generalize kronik periodontitis
E) Akut nekrozitan periodontitis

Referans: DUSDATA Periodontoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 024 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 024 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Periodontoloji Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 137 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

91. Wits sefalometrik analizinde referans düzlemi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?
A) Sella-Nasion düzlemi
B) Frankfort horizontal düzlemi
C) Palatal düzlem
D) Oklüzal düzlem
E) Mandibüler düzlem


92. Lip bumper apareyi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Alt keserlerde retrüzyona neden olur.
B) Alt keserlerin gingival marjininde konumlanır.
C) Alt ark boyunda artışa neden olur.
D) Alt arkta ekspansiyon meydana getirir.
E) Alt molarların distale hareketine neden olur.

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 111 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 094 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

93. Embriyolojik gelişim sırasında primer damağın oluşumu ne zaman gerçekleşir?
A) 0-17. günler
B) 18.-23. günler
C) 28.-38. günler
D) 42.-55. günler
E) 60.-72. günler


94. Nüks açısından en stabil ortognatik cerrahi prosedürü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üst çenenin aşağı yönde konumlandırılması
B) Üst çenenin yukarı yönde konumlandırılması
C) Üst çenenin öne alınması
D) Alt çenenin öne alınması
E) Alt çenenin geriye alınması


95. Aşağıdaki ortodontik diş hareketi tiplerinden hangisinde gerekli optimal kuvvet en azdır?
A) İntrüzyon
B) Ekstrüzyon
C) Tipping
D) Translasyon
E) Rotasyon

Referans: Eylül 2012 Dönemi 3. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 030 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Eylül 2012 Dönemi 3. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 031 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 035 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 030 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

96. Maksillanın superior ve posterior suturalarının prenatal dönemde kaynaşması ile ortaya çıkan, hipertelorizm ve şiddetli orta yüz çöküklüğü ile karakterize sendrom aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cleidocranial dysostosis
B) Marfan sendromu
C) Pierre Robin sendromu
D) Treacher Collins sendromu
E) Crouzon sendromu

Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 108 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 095 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

97. Parmak emme alışkanlığı aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
A) Üst kesici dişlerin protrüzyonu
B) Ön açık kapanış
C) Daralmış üst dental ark
D) Mandibulanın posterior rotasyonu
E) Ön yüz yüksekliğinin azalması

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 084 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 070 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 128 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

98. Hızlı üst çene genişletmesi sonrasında, midpalatal sutur bütünlüğünün yeniden elde edilebilmesi için genişletme aygıtı ağızda en az ne kadar tutulmalıdır?
A) 1-2 ay
B) 3-6 ay
C) 7-10 ay
D) 12-18 ay
E) 24 ay

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 097 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 081 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

99. Aşağıdakilerden hangisi Sınıf II elastiklerin etkilerinden biridir?
A) Üst molar ve alt kesici dişlerde ekstrüzyon
B) Üst molar dişlerde intrüzyon
C) Üst dişlerde distalizasyon ve alt dişlerde mezializasyon
D) Üst dişlerde mezializasyon ve alt dişlerde distalizasyon
E) Alt kesici dişlerde intrüzyon


100. Aşağıdaki analizlerden hangisi erken karışık dişlenme döneminde gerekli ark boyutu ile mevcut ark boyutu arasındaki uyumsuzluğun hesaplanması için kullanılır?
A) Steiner analizi
B) Bolton analizi
C) McNamara analizi
D) Moyers analizi
E) Epker analizi

Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 056 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 049 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

101. Pulpada ağrı iletiminden sorumlu sinir lifi aşağıdakilerden hangisidir?
A) A-alfa
B) A-beta
C) A-delta
D) A-gama
E) B

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 041 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 030 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 005 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

102.
I. Karbamid peroksit
II. Hidrojen peroksit
III.Sodyum klorit
IV. Sodyum perborat

İntrakoronal beyazlatmada yukarıdaki maddelerden hangileri kullanılmaz?
A) Yalnız III
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) II ve IV
E) III ve IV

Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 283 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 148 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 207 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

103. Aşağıdaki irigasyon solüsyonlarından hangisi organik doku çözücü özelliğine sahiptir?
A) Klorheksidin
B) Formaldehit
C) Sodyum hipoklorit
D) Etilen diamin tetra-asetik asit
E) İodin potasyum iodid

Referans: Eylül 2012 Dönemi 1. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 034 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 170 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 171 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 180 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 189 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Endodonti Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 010 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 132 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 136 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 138 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

104. Daimi dişlerde internal kök rezorpsiyonunun klinik ve radyografik muayenesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Farklı açılardan radyografi alındığında radyolusent sahanın yeri değişmez.
B) Radyografik incelemede kök kanal devamlılığında bir bozulma söz konusu olmaz.
C) Radyografik incelemede kök dış yüzeyinde herhangi bir yıkım olmaz.
D) Radyografik olarak rezorpsiyon kök dış yüzeyine ulaşmamış ise komşu kemikte rezorpsiyon olmaz.
E) Vitalite testi genellikle pozitif cevap verir.

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 017 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 018 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 023 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 020 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 021 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 023 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 024 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Endodonti Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 003 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

105. Horizontal kök kırıklarında splintleme tipi ve süresi ile ilgili güncel tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
     Tip                                   Süre

A) Rijit splintleme                  2-4 gün
B) Rijit splintleme                  2-4 hafta
C) Rijit splintleme                  2-4 ay
D) Semirijit splintleme           2-4 hafta
E) Semirijit splintleme           2-4 ay

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 137 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 103 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Endodonti Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 026 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

106. Aşağıdakilerden hangisi kanal doldurmada kullanılan “solid core” taşıyıcı bir sistemdir?
A) Sistem B
B) İnject - R Fill
C) Ultrafil
D) ThermaFil
E) Obtura

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 159 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 165 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

107. Aşağıdakilerden hangisi kök kanalı şekillendirmede kullanılan bir döner alet sistemi değildir?
A) EndoSequence
B) Self-Adjusting File Sistem
C) K3
D) RaCe
E) Sistem B

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 062 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 163 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Endodonti Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 009 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

108. Travma sonrası 24 saat içinde başvuran bir hastada, kök gelişimi tamamlanmamış üst santral dişte komplike kuron kırığı oluştuğu görülmüştür. Alınan radyografta kök kırığı olmadığı saptanmıştır.

Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kök kanal tedavisi
B) Parsiyal pulpotomi
C) Total pulpotomi
D) Apeksifikasyon
E) Apikal rezeksiyon

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 122 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 081 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 060 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 091 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 114 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 311 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 315 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 191 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 121 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Endodonti Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 026 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

109. Başarılı bir apikal rezeksiyon işlemi sonrasında kök ucunda sementogenezis ne zaman başlar?
A) 5-6 ay
B) 3-4 ay
C) 2-3 ay
D) 10-12 gün
E) 2-4 gün

Referans: Endodonti Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 025 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

110. Aşağıdakilerden hangisi pulpanın vitalitesini belirlemede kullanılan testlerden biri değildir?
A) Termal test
B) Elektrikli pulpa testi
C) Anestezik test
D) Lazer Dopler Flowmetre testi
E) Kavite testi

Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 034 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 035 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 036 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 037 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 071 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 069 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 067 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Endodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 064 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Endodonti Soru Çözümü 1.Fasikül Sayfa: 003 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

111. Erken çocukluk çağı çürüğü (EÇÇ) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 71 aylık ve daha küçük çocuklarda bir veya birden fazla sayıda çürük, kayıp ya da dolgulu dişin bulunmasıdır.
B) Genellikle en fazla etkilenen dişler alt süt kesici dişlerdir.
C) Üç yaşın altındaki çocuklarda herhangi bir düz yüzey çürüğünün bulunması şiddetli EÇÇ belirtisidir.
D) Gece uzun süreli biberon ile beslenme etiyolojik faktör olabilir.
E) İlk diş sürmesinden itibaren dişlerin temizlenmesiyle önlenebilir.

Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 047 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 048 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 065 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 066 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 309 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 043 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 140 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

112. Mine başlangıç çürüğü lezyonları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Minimal kavite prensipleri uygulanarak lezyonun restorasyonu gerçekleştirilir.
B) Lezyon erken evrelerde ısırma radyografilerinde görülmeyebilir.
C) Remineralize olabilen lezyonlardır.
D) Sıklıkla diş eti kenarına yakın kısımlarda görülür.
E) Mine dokusunun optik özellikleri değişir.

Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 072 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 060 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 061 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 057 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 063 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 188 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 309 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 046 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 143 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 044 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 045 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

113. Süt dişlerinde travma sonucu en sık karşılaşılan yaralanma tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuron kırıkları
B) Kuron-kök kırıkları
C) Alveol kırıkları
D) Kök kırıkları
E) Lüksasyon

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 117 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 119 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 315 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 088 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 102 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 138 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

114.
Süt dişlerinin erken kaybedildiği durumlarda kayıp dişten kaynaklanan yerin korunması amacı ile;
I. band-loop yer tutucu
II. kuron-loop yer tutucu
III. alt çene lingual arkı
IV. transpalatal ark
V.  distal ayak yer tutucular kullanılabilir.

Beş yaşındaki bir çocuğun süt ikinci molar dişinin erken kaybedildiği durumda aşağıdaki yer tutuculardan hangileri kullanılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız V
C) I ve II
D) II ve IV
E) I, III ve V

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 207 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 208 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 325 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 158 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 176 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Eylül 2012 Dönemi 1. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 037 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

115. Süt dişlenmede maymun aralığı üst ve alt çenede aşağıdaki lokalizasyonlardan hangisinde yer almaktadır?
    Üst çenede                                     Alt çenede

A) süt lateralin distalinde                     süt kaninin mezialinde
B) süt lateralin mezialinde                   süt kaninin mezialinde
C) süt lateralin distalinde                     süt kaninin distalinde
D) süt birinci moların distalinde           süt birinci molarınmezialinde
E) süt birinci moların mezialinde         süt birinci moların distalinde

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 198 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 324 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 198 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 324 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 169 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 150 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 025 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 022 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ortodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 027 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

116. Bakteriyal endokardit riski taşıyan çocuk hastalar için standart oral antibiyotik profilaksi dozu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşlemden 1 saat önce 50 mg/kg amoksisilin
B) İşlemden 1 saat sonra 20 mg/kg amoksisilin
C) İşlemden 6 saat sonra 50 mg/kg amoksisilin
D) İşlemden 1 saat önce 30 mg/kg siprofloksasin
E) İşlemden 6 saat sonra 30 mg/kg siprofloksasin

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 230 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 221 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 014 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 015 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 175 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

117. İçme sularında 0,3-0,6 ppm florid bulunan bir bölgede yaşayan 4 yaşındaki çürük aktif bir çocuğa verilebilecek en uygun sistemik florid dozu kaç mg’dir?
A) 0,25 mg
B) 0,50 mg
C) 0,75 mg
D) 1,0 mg
E) 1,5 mg

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 111 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 057 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 058 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 062 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 064 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Eylül 2012 Dönemi 2. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 036 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 137 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 083 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

118. Akut herpetik gingivostomatit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuklarda sıklıkla 6 yaşından önce ortaya çıkar.
B) Yaygın olarak etken herpes simpleks tip 1 virustur.
C) Tedavisinde antibakteriyal ilaçlar tercih edilir.
D) Lezyonlar bukkal mukoza, dil ve dudaklarda yaygındır.
E) Lezyonlar ağrılıdır.

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 213 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 214 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 194 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 191 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUS Kampı Gün Sonu Tekrar Soruları 1.Fasikül Sayfa: 137 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 326 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 163 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 214 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Mikrobiyoloji Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 224 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

119. Travma hikâyesi olmaksızın mandibüler süt kesicilerinin erken kaybı ile klinik bulgu veren hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Down sendromu
B) Ektodermal displazi
C) Kleidokranial displazi
D) Hipofosfatazya
E) Osteogenezis imperfekta

Referans: Eylül 2012 Dönemi 3. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 036 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Eylül 2012 Dönemi 2. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 034 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Eylül 2012 Dönemi 2. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 035 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: Eylül 2012 Dönemi 1. Deneme Sınavı 1.Fasikül Sayfa: 038 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 014 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 215 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 302 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA DUS Son Tekrar Serisi 1.Fasikül Sayfa: 326 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 013 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 164 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 005 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 183 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 182 Ders notundaki sayfa için tıklayınız

120. Aşağıdaki durumlardan hangisinde pit ve fissür örtücü uygulaması kontrendikedir?
A) Minimal dekalsifikasyon veya opasite görünümü olan renklenmiş pit ve fissürler
B) Diğer dişlerde oluşmuş pit ve fissür çürükleri
C) Tükürükten izole eclilebilen dişler
D) Yüksek çürük risk grubundaki bireyler
E) İnterproksimal bölgesinde çürük bulunan dişler

Referans: DUSDATA Pedodonti Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 114 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 094 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Soru Kitabı 1.Fasikül Sayfa: 230 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Diş Tedavisi Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 214 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Restoratif Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 168 Ders notundaki sayfa için tıklayınız
Referans: DUSDATA Pedodonti Özet Ders Notu 1.Fasikül Sayfa: 085 Ders notundaki sayfa için tıklayınız